ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ဆိုဂ၏အ၆၀. ၇ ဒသ၁ ဒီဗခသဝ ၊ အဲဒီ ၃ ခ35ဇီယံရ3e ၀ဝ ၁၁၁6၉၈၆) သ13-၁ ပဝသပd B၀၀၀၀၀ ၊ ၁၁က ဒီအထဲအထိပဲ အဲ အဲဝါဒေပ၁၀ ။ ပသီသ ထဲဝ၁၁၁ ၁ ဆီမီတီစသဝdc3:၀ ၊ 33h ပါ၀၁၁ ခehicho 38၆ဝီ ၁၀ ဧ၀၅ (၁၉ ၁၁၀) အဝ၁ ခဦ၈ခဝါဒီ 3၃ဝ Bo-R. F. ဆငa - $ 8:5အပ တို့ ထိဝါ,ပd=ခ3၁၉b၀ ပစ်ခ ၊ 6ဇ€အစ ခဝ သဗသho၁ထအထဲ၀ ၀၂ဝထဲမွာ။ ဧပဲ ဧဝေဝ ၁၁ ၁၁၁၁ဝ၆၀ဝခဝါဆel ၆၀ဖွေဝ၁ဝထခဝဝ သg.၁၁၁၁ ၁ ၁ ခသာဝဝ le: ထပသ no ပပဝ ထပ4၀သမီ) ဂါဝစီ ခ ၊ ပ၀d ယ ပဝ ပဇယ်ဝသ ဒီမဒါဂ4F- J-3၉၉၆ ၊ သhonပဲ ဗခက စJo၁၀d ၁၀၀ ထိ dob၁၂ သဗမရဲ့ ယဝထဲဝခခဲ့ဝဲမှခဝါဒီ ဦebဝီ ဧ၀) (၁၁ဠ၁၀ခဏဝ) ခ3 4 သီခF ခပပ ခ၊ ဗ2 3၉၉စီ ဇီပါ ဒါဗမသd ၁၁၀ ၊ $ ၁၁၁၁အd၁၈ရီ- ၃၁ ) ဖွံခ. S. ()