ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೬೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


၈၀ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, (೩೦, +4 • , - ಪ.ಗಸದಾಗಿ ಮುಂತಗಲಿತಪ್ಪು ದಂದೆ ಧರಾತಳಂ ತಗು | ೪ಆಸು ತಂದೆ ಕೊಂಕಿ ಪ೫ದುತ್ತಿರವಿಂದೆ ಕೂಲಲೈ ಮೊಕ್ಕಳಂ || ನೆದುವ9ಂದೆ ಸಸ್ಯಮುಖದಿಂದೆ ವಿಪ್ರೋನ್ನತಿಯಿಂಗೆ ಭೋಗದೆಳೆ | ತುಳುಗಿರವಿಂದೆ ಫೋಲುದು ಮಹಾನದಿ ರುಂದ್ರ ಫಣೀಂದ್ರರಾಜನಂ {೭೬೭ (ಶದ ಕಂ) ಅಳಿವಾಲಾರುಚಿಯಂ ಪಳಂಚಲೆವ ಕರ್ನೆಯಿಲೆಳಲ ಹಂಸವುಂ | ಡ೪ ತಾಜಾಂಬಳಗೆಳ್ಯ ತಾವರೆಗೊಳಂ ಕಾಮಂಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ತಮಂ | ಬಳವಾನಳನಚ್ಚಗೆಸೆಸೆವ ಚೆನ್ನೆ ಝೀಲ್ಗೊಳಂ ಚಂದ್ರನಂ | ಡಳಮಂ ಸೋಲಿಸುವಾಲಿನಿರ್ದಿಳಗೊಳಂ ರದ್ಭಲ ಪುರೋದ್ಯಾನದೊಳ್ | (ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣಲ) ಕಮಳಾಳಂಕರಣಂ ಕವಿ ಕರಕೆ ೪ ಮಂದಿರಂ ರಾಜಹಂ | ಸಮನೋಜಂ ಕುಮುವಾಶ್ರಯಂ ಪ್ರಕಟತಾಂತಸಾರನೆನ್ನಂತೆ ವಿ || ಕ್ಷಮಹೀವಲ್ಲಭನೆಂದು ನಿನ್ನ ಬರವಂ ಸೇಟ್ಠಿಪ್ಪುದಂಭೋಜಪಂ | ಡಮಿದೆಂಬಂತೆಸೆದತ್ತು ಸಾರಸವಿಹಂಗೊತ್ತಾನಗೊಳಾಗಳಂ ||೩ರ್೬ - ತಾವರೆ ವಕಮರ್ಮಿ ನಳತೆ ಬಳೆ ಪೊಣರ್ವಕ್ಕಿ ಪಯೋಧರನ್ನಯಂ! ಶೈವಲಲೇಖೆ ಬಾಸೆ ಪುಳಿನಂ ಜಘನಂ ಜಲಶಿಕರಾಳ ಮು | ಕ್ಯಾವಳಿ ಬಾಳೆರ್ಮೀಾ ನಯನವಾಗಿರೆ ಜಂಗಮಸದ್ವಿನೀಕುಲಂ | ಸ್ಥಾವರಪನೀಸ್ಥರಿಗೆ ಬರ್ಸವೊಲೊಪ್ಪಿದವಂಗನಾಜನಂ ೩೫೦ ಪೊಳೆ ನನ್ನ ತಾರಹಾರಂ ನೆಲೆವೆಲೆ ಪೊಡರ್ವನ್ನ ಕುರುಳಿ ಸೂಸು ನನ್ನಂ ಸೆಳೆವನ್ನು ತೆಳ್ಳನಿ ಮೇಲುದು ಮಿಳರ್ದೆಸೆನನ್ನಂ ಭುಜಾಂದೋ ಳಗುಂಜ || ದೃಳಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಲಿಲಾಲಸಚರಣರಣನ್ನೂ ಪುರಂ ಯಾನ ಕೂಜ | ತಳಕಾಂಚಿಭಾಜನಂ ಜನಮಿ ಚಿದುದು ತಕ್ಕೀರಸೋಪಾನ ದಿಂದಲ [೬೫೧