ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೬೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೫v ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, (೩೦.

  • ಕ * * * * * * * *

- hpnovv. ಆದರದಿಂದ ಕಾಂತೆ ಕೊಳನಂ ಪಗುತುಂ ಕುಚನಂ ನಕ್ಷತಾ || ಚ್ಛಾದನಬುದ್ಧಿಯಿಂ ತೊಡೆದ ಕ೦ಕುಮವೆಯ್ದೆ ತರಂಗಾತದಿಂ | ಪೋದೆಡೆ ಕಾಂತೆ ಕೆಕರಸುಧಾರಸಮಜ್ಞನಲಜ್ಞೆಯಿಂದದಂ || ಸ್ಪೇದಕಣೋಜ್ವಲನ್ನು ಕುಳಮಂಜರಿಯಿಂದಮೆ ಮುಗ್ಧ ಮುಚ್ಚಿದಳi೬೬೭ ತುಳುಕೆ ಸನತ್ನಿ ಕುಂಕುಮರ ಜಂಗಳನೆಪನ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಮಂ || ತುಳಕುವ ಕಣ್ಣಳ್ಳೆ ನಿಮಿರ್ದು ನಿಣ್ಯ ವಿಕಿಸುವಾಕಯಕ್ಷಗಳ | ನಿಳಿಕಿ ಸರೋಜಮಂ ಸರಜಮಂ ಗೆಲೆವಂ ; ದುವುಮಾಯ್ದ ಸೂಯಕ || ರಳಕೆಯ ರೂಷಣಂ ಮಧುರದರ್ತಿಗೆ ಛಪಣವಾಗದಿರ್ಕುಮೆ: \೩೬v ಬಿರಿವಿನಮೆನ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಿರುಳುಂ ಸಗಲುಂ ೫ಳ ನಿನ್ನ ಗೂಸ೫೦ | ಸ್ಕರನಿಸೆ ತಳು ತಾಗುವಲರಂಬುಗಳೆಯುವೆ ನಿನದೇಕೆ ನಿ! ಇರುಣ ಕರಾಬ್ಬಯಂತ್ರಮುಖಮುಕ್ತ ನಿತಾಂಬುಗಳಂ ಬೆಗಲ್ಸ್ನಂ | ಸುರಿದಿನಿಸಿನಿಲ್ಲದೆನ್ನೆರ್ದೆಯನೋವದೆ ನೋಯಿಸುವೆ ಮನಃಪ್ರಿಯಾ |೭೬೯ (ಕವಿಕುಂಜಲೀಲಾವತಿ ) - ಉಯುನಗೆಂದ್ರದಂತಿರೆ ಬೃಹಮ್ಮಜಕೂಟಯುಗಂ ಮುಕುಂದನ | ಬ್ಲ್ಯುದಯದಿನೇಶನಂ ಪರೆಹಸ್ತದ ಕಾಂಚನವಾರಿಯಂತ್ರಮುಂ | ತದ ನಿಮಿರ್ಕಯಂತೆ ಘಣೋದಕಧಾರೆ ನವಾರುಸಣಾಂಶವೂ ೮ | ರ್ಪೊಯಿಸಿತಂಬುಜಾನನೆಯರೆಂಬ ನವಾಂಬುನಿಕಂಬವುಂ ೩೩೦ (ುರಿತಾಂಗಂ ಸೂಸೆ ಲಾವಣ್ಯಮನಸೆವಲರ್ಗಣೆ ಚೆಲ್ಲಮಂ ಸಸೆ ಲೀಲಾ। ರಹಾಸಂ ಸಸಿ ಬೆಳ್ತಂಗಳನಲಘುಕುಚಂ ಮೇಲುಂ ಸೂಸೆ ಚಾಮಾ || ಕರಕಾಂಚಿ ಮಂಜುಗುಂಜನಿ ಕಿವಿಗನರ್ದಂಸಸತಯ್ದ ಸಯ ಕ। ತುರಿಗಂಗಂ ಸೂಸೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ತನುವಿಲೋಳೆ ಸೂಸಿದಳೆನೀರನೋರ್ವಳೆ! (ಜಗನ್ನಾಧವಿಜಯಂ) - - $ ಗಳ, # ವೆತ್ಯ ಭ – - – - – - – – - - - - -