ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೮೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧t ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. (೩ - » ಆ + am " - * ** - * ಮರಕತರುಚಿಯೊಳೆ ದೂರ್ವಾo | ಕುರಮುಂ ನಿಶ್ಚಸದಿರ್ದ ಮೃಗಶಿಶುಗೆ ನಗಾಂ || ತರದಲ್ಲಿ ಹರಿಣನಿತ್ತುದು || ಕರುಣಿಸಿ ನಿಸ್ಪಕ್ಷದರ್ವೆಯಂ ಕಾರ್ಮೊಗದೆಳೆ Iv೩೪ ನನೆವಿಲ್ಲಂಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯುಲ್ಲತೆಯ ತಿ:ವುವೊಕೋದಂಡಮಂ ಕೊ೦) ಡು ನಿಜಸ್ಕಂಧಾಗ್ರದೊಳೆ ಕೆರಗೆಲೆಸಳಲಗೆಂದೆಂಬ ಕೂರಂಬು ತೀವಿ | ರ್ದ ನಿಷಂಗಂ ಕಣೇಳಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ನನೆಗಣೆಯಂ ತೂಗುತೂ೦ ಕಂತುವೀ ಬಂ ! ನನೆನುತುಂ ಗರ್ಜೆಪಂತಾದುದು ವಿರಹಿಗಳಂಕೆ ಆಭೆ ಕಿಪ್ರಸಾದಂ || (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಅಡರ್ಗೊ೦ದೊ೦ದೊ೦ದು ಬೆಂ || ಗಡರಿ ಘಧರ್ಮಖದಿಂ (2) ಪರಿದುತಂದು ಕಾಮೊಗ್ರತೆಯುಂ। ಘಡಘುಟುಕುಕುಳಾಯಕುಮೊಟೊ | ಟೆಡಕೆಂದು ಕೊರಗಪ್ಪೆ ಕೆಗಳ ತಡಿಯೊಳೆ Iv೩೬ • ) ? ಪರಿನ ಮುಗಿಲೆ ಪಳಂಚೆ ಚರಿ ನಿಚಯಸ್ತನತಾರಹಾರವ | ಇರಿ ಪಯತೆ ಪೊದು ಬಿಡುವುತ್ತು ಘನೋಪಲದೊಂದು ಗೂಪದಿಂ | ಸುರಿಯಲನಂತರಂ ಬmಯದಾರಮೇಳ ಪುದೆಂಬ ಚೆಲ್ಪನಾ | ವರಿಸಿದುವಂದು ಸಂದಣಿಸಿ ನೀಳ ಪಯೋಧರವಾರಿಧಾರೆಗಳೆ (v೩೭ ಪಳಕಿನ ಬಟ್ಟುಗಳಿ ಗಗನದಿಂದುರ್ದಿಪ್ಪುವೊ ಚಿತ್ರಮಂಬಿನಂ || ಸಂಪುನಭದಿಂದಮಿಡುಕುಂಬನಿ ಸಸೆ ಬ೨ಕ್ಕೆ ವೃ೩ ಕ | ®ಳಿಸಿದುವಂದು ತೀವ್ರ ತಪನಾಹತಿಯಿಂ ತಟಿದ೦ಶುವೆಂಬ ಕೆಂ || ದಳ್ರ್ಗಳನಾಂತು ಮ”ಘಲತೆಯಿಂದಲರಲ್ಲುಗುತಿರ್ದುದೆಂಬಿನಂ [v೩v (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ)