ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೮೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾವ್ಯಸಾರಂ, ೧೩ wwwn – ೧ ವೇಣುವಂ ಬಾಜಿಸುತ್ತುಂ | ತುಗಾದಂ ಗೋಪವೇಸೋಚಿತವನಕುಸು ನಾಲಂಕೃತಂ ಪಂಕಜಾಕ್ಷಂ (v೬v (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಇಂತು ಕಾವ್ಯಸಾರದೊಳೆ ಶರದೃತು ವರ್ಣನಂ, ೩೪ ಸೂದ್ರೋದಯ ವರ್ಣನೆ ನಿದಾಂಧಕಾರಹರವು | ೩ ದೀಕೃತನಯನಸಂನಿಜಂ ನೃಪಹೃತ | ರ್ವಾದಿಯೊಳೊಗೆತಂದು | «ುದಿತತೆ ಜಲ ಪ್ರಬೇಧದಿನಕ್ಕಬ್ಬಿಂಬಂ Iver - (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣಂ) ಪುದಿದು ಕವಿದಿಡಿದ ತನದೆ | ಈ ದಿರ್ವಿನಮೋರ್ಮೊಬಿಳರ್ದ ಕವೆಯು ಸವೋಲೆ | ಕದಿರ್ಗಳೆಳ ತುಟಗಿ ನುಡಿದ | ನುದಯಾದಿ ಬೆಳರುಣತರುಣಕಿರಣಪ್ಪ ಸವಂ [v೩೦ ಬಳದ ತನುವೆಂಬ ಕರಡವು () | ನಳವಲ್ಲದೆ ಸುಟ್ಟು ಕಿಡಿಸಲೆಂದಜನುದಯಾ | ಚಳದೆಳೆ ತಗುಳ್ಯ ತಡ || ನಳುರ್ವ ವಾಗ್ನಿ ಯವೊಲರ್ಕನುದಯಂಗೆಯ್ಯಂ [v೭೧ (ಶದಕಂ) ಅಂಬುಧಿವೇತಾವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣದೇವನೆ ದೇವನೆಂದು ರಾ | ಜಾಂಬಿಕೆಯಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಸತಿ ಚಂದಲದೇವಿಯ ದೇವಿಯೆಂದು ಸೆ ! ವೃ೦ ಬುಧನೇಮಿಚಂದ್ರನೆ ಕವಿಶ್ವರನೆಂದಿಳಗಿಂದ್ರನಂದು ದಿ | ವೃಂಬಿಡಿವಂತೆ ಮೂಡಿದುದು ಮೂಡಣ ದಿಕ್ಕಿನೊಳFಪುಂಡಲಂ {v೩