ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೧೯೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


favo ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. (೩೬, ಪೂಡುವ ಕುದುರೆ ಬೆಸ ಕೊಂ | ಕೊಡುವ ತೇರ್ಗೊಂದೆ ಗಾಲಿ ಪೊಡವಂ ಸೆವಂ || ಕೇಡಿನ್ನ ಸಿರೊಡಕ್ಕುಮೆ | ನೋಡಿರೆ ರವಿ ಕಡೆದನಸ್ತಗಿರಿವಸ ಕಳೆ \vv4 (ಆಧ: ನೇಮಿಪುರಾಣಂ ಸ್ಟುರಿಯಿಪ ತೀವ್ರವೃತ್ತಿಯನಡಂಗಿಸಿ ಸತ್ಪಥವೃತ್ತಿಯೋಳೆ ವಯ.8 || ಪರಿಣತೆವೆತ್ತು ಮನುವಯಕಾಲದ ರಾಗಮನಸ್ಸ ಕಾಲದೊಳೆ | ಪರಿಹರಿಸು೧೦ ನದನಿಲ್ಲ ದಿನಾಧಿಪನಂತೆ ದಿ ವಯಃ | ಪರಿಣತನಾದೆಡಂ ಬಿಸುಡಲಾರ್ದನ ರಾಗಿ ನಿಸರ್ಗಭಾವವುಂ yvy (ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರಾಣಂ) ಪ್ರತೃಗಧರನಾತ್ಮಾ | ಧಿಕದೊಳೆ ತಳೆದುದಸ್ತಗಿರಿಯಿಂ ಬಿಲ್‌ | ದಿತೃನನೆಂದುವುದಾಗ೯೦ | ನಿತೃಪರಾರ್ಥೈಕವ್ಯತ್ನಕ್ಕುಂ ಗ್ರಾಹೈಂ vv೫. (ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಪುರಾಣ) ಇಂತು ಕಾವ್ಯಸಾರದೊಳೆ ಸಾಸ್ತಮಯ ವರ್ಣನಂ. ೩೬, ರಾತ್ರಿಯ ವರ್ಣನೆ. ಬದುಗುವ ಬಾಷ್ಪವಾರಿಯಿ | ನಜಂಕಗಳೆ ನಾಂದು ಮುಗುಣಿ ವಿರಹಾನಳನಿಂ | ನೆಬಹುವರಾಗೆ ಪಡುನೆ | ಸJಳಿರ್ದುದಗಲ್ಲು ಚಕ್ರವಾಕಪ್ಪದ್ಬಂ !vv