ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೦೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೩. ೬೬.) ಕಾವ್ಯಸಾರಂ. ಬಿಹೊಳೆ ಅವ ಗಗನಘಟದಾ | ನನವಿವರದ ದೊರೆಗೆ ವಂದದಿಂದುವ ಬಿಂಬಂ ೯೩೯ (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣ) ತಾರೇ ಶತಾರ್ಹನಂಶುವಿ | ಸರಿತಪಕ್ಷ ಬರಲೆ ನಭಃಖಂಡಧರಿ | ತಿರುಹಮುಂ ಸುತ್ತಿದ ಕಾ | ಳೆರಗನಡುವವೊಲೋಡಿ ಪೋದುದು ತಿಮಿರಂ [೯೪೦ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ನೆರೆದ ತಿಮಿರಂ ನಿಶಾಕರ | ಕರಕುಂತಾಹತಿಗೆ ಬೆರ್ಚಿ ಮೂರ್ಛಯ ನವದಿಂ 1 ಪರಿದೋಡಿ ಪೊಕ್ಕು ಸಲ ಮ | ಯುರೆದುದು ಬಿರಯಿಸದ ಜಕ್ಕವಕ್ಕಿಗಳರ್ದೆಯೊಳೆ | ಆತನುಗೃಹಚಂದ್ರಶಾಲಾ | ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೆನಿಸಿರ್ದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದೊಳೆ ಶ | ಭಿತವಾಯು ತೋರ್ಪ ಪುರಾ || ವತದೆಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಕೆಯ್ದು ತೊಳಪ ಕಳಂಕಂ [Fo (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣ೦) ತಿಳಗೊಳನಲ್ಲಿ ತೋಟವನಿತೋತ್ಸಳಮಂ ಫಣಿರಾಜತಲ್ಪದೊಳೆ | ತೋಳಗುವ ಕೃಕಾಂತವಪುವಂ ರತಿದೇವಿಯ ಕೆಳಗಿಟ್ಟ ನು | ಇಳಕಿನ ಎಟ್ಟುವಂಜರದ ಕೋಗಿಲೆಯಂ ಗೆಲೆವಂದುದಿಂದುಮಂ | ಡಳದ ಕಳಂಕಖೆ ನವಮಿಂದ್ರವಧಮುನಿಪತ್ರವಿವ್ರಮಂ (F೪೩. (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ) ಕಾನುನ ದೀವದ ಹರಿಣಂ || ಕಾಮೋರಗನಿರ್ಶ ಪುತ್ತು ಮೊಲಗಲೆಯಂ | S. 25