ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೦೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೬ ಇಸರ್ವಿಟಕ ಜರಿ (೩೭. ಇf h/ # * * * * * * * * * * * * *

  • * * * * * ***

ವಿಸರಂ ಸ್ಪರ್ಶಾನುಮೇಲುಂ ದಿಟವನ ಘಟತಂಟೆತ್ತ ಬೆಂಗಳಂ ತು | ಟೈಸಲೋಕಂ ಚಂದ್ರಕಾಂತೋಪಳದ ಮಯಣದಿಂಮಾಡಿದಂತಿರ್ದುದಾಗ...! ( ಅನಂತನಾಥಪುರಾಣಂ) ಕರಗಿಸೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪುಡಿದು ತೆರೆಯತ್ತೆ ದುಕೂಲವಪ್ಪ ಕಂ || ಡರಿಸೆ ಮರಾಳಮಸ್ಸುರುಳಿಮಾಡಿ ಸರಂಗೊಳ ಕೋಯ ಹಾರವು | ಸ್ಪರದೆಡೆ ಸಧಸಂತತಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊದೆಯಪ್ಪುಗುರಿಂ ಕಳಲೆ ಕ | ರ್ಪೂರವಳಕಪ್ಪ ಗುರ್ಬಳಕೊಂಡು ದು ಚಂದ್ರಿಕೆ ಸಂದ್ರಭಾವದಿಂ[೯೫೫ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಇದು ವಿರಹಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಕಾ | ಯದ ಬಿಸಿಲಿದು ದಿಟ್ಟಗಲ್ಲದಿನಿಂಟಲ್ಟಾ | ರದ ಸುಧೆಯಿದು ತಾಂ ಮನಕ | ಇದುಡಲೆ ಸಮನಿಸದ ದುಗುಲಮೆಳವಂಗಳ |೯೫೬ (ಚಂದಪ್ರಭ ಪುರಾಣಂ) ಮದಚಲಚಕರಚಂಚೂ || ವಿದಳನದಿಂದಮ್ಮತರಸದ ಪೊ ನಲಿಡುತುಂ ಸೂ || ನಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಳ ತಿರುಳಂ || ದದನಸದಳಮಸೆದುದೂಸರ್ವ ಶಶಿವಣಿವಿಸರಂ {೯೫೭ (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ ) ಪರೆದಿರ ತಿಮಿರಕಚಂ ನರೆ || ದಿರೆ ಭಗಣಸ್ಸೇದಜಲಕಕೌಘಂ ರಾಗಂ || ಬೊರೆದಿರೆ ಚಕೋರನಯನಂ || ಕರಮಸದಳೆ ನರೆದು ರನಿ ರಜನಿ ಪತಿಯೊಳೆ (F೫v ಕಳಕೇಳ್ಕೀರಪರಾವತಕುಹರಣವಾಚಾಳನುಂಭಮಾ | ತೃಳರಾಜನ್ನಿಮಟಾಂಭೂರುಹನಿಳಯಜಲಾದ್ರ್ರ೦ ರತಿಶ್ರಾಂತಿನಿಧ್ಯ |