ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೦೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೯v ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ | (೩೭. - - - - - -

  • - * ++ಕ್ -

- - - - - - - ... ಸ ತನಗೆಸೆಯಲೆ ಮಹೋತ್ಸವದೆ ಕೋಗಿಲೆವಣ ಗಳ ಸಂ ನೆಗಟ್ಟುವಂ | ತನುವಿಸ ಸೊರ್ಕಿನಿಂ ಪಿಕನಿನಾದೆ ಬೆಳೆ ಗಳಪಂ ನೆಗದಳೆ (F೬೪ ಎನ್ನ ಕೆಲಂಗಳೆಳೆ ಮೇಯುತಿರ್ದುವೀಶ್ರುತಿಪೂರಕೈರವಂ | ತಮ್ಮ ಬೆಡಂಗನೆಂದು ಸೆಣಸುತ್ತವ9ಳೆ ತೊಡದಂತಿರಿ ಕೆಂ | ಪವುಳಸಿದವಾಂತುವೆನೆ ಕೆನ್ನೆ ವರಂ ನಿಮಿರ್ರ ಕ್ಷಿಗಳ್ ರಾ || ಗಮ್ಮಧುಸೆ ವೆಯಿಂ ನೆಗ.3 ರಂಜಿಸಿದರೆ ಮಧುಮುಕಾಂತೆಯರ IFa೫ ಸಚ್ಚು ಪರಿಕಲಿಸಿ ಬೆನ್ನಂ | ಮುಚ್ಚಿರೆ ನುಡಿ ಕಳ್ಳ ಬೆಳ್ಳವಟ್ಟಲೆ ಬಾಯೊಳ | ಬೆಚ್ಚಂತಿರೆ ಸತಿ ಪತಿಯಂ | ಕಚ್ಚಿ ನೆಲಕ್ಕಿದ ರಾಹುವಂ ನ ಪೊಳೆ \೯೬೬ (ಕೂದ ಕ೦) -ಆಂದೋಳ೦ತುದಿಕಳಿಸಿರ್ದ ವಾವುಚರಣಂ ಮಣೆಯುಂ ಬಂದಂಭ್ರ ಮೆಟ್ಟಿ ಮಿಂ | ಚಿತ ತಡೆ ರದ್ದುವಂ ಪಿಡಿದ ತೋಳ ಮೊದಲೆ ಪೊಗರಂ ತುಳುಂಕೆ ನೂಂ ! ಕಿದ ಮೊಲೆಯೊಡ್ಡು ತೋಅ ನಿಮಿರ್ವೊಳ್ಳಡು ಕಣ್ಣೂಳಪನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ | ಅದಳಮೃತಾಂಶುವಕ್ಕೆ ಯುಗಿದೆ ಆಸೆ ಮನ್ಮಥನಿಕ್ಷುಚಾಪವ೦ |೯೬೬ (ಅನಂತನಾಥರಾಣ) ಪದನಖಕಾಂತಿ ತಾರಗೆಯ ಕಾಂತಿಯನೇಳಗೆ ಸುಟ್ಟ ಕಂದಲ || ರ್ಗೋದವಿಗೆ ಕಂಸನ ರುಚಿ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಂ ಪಳಂಚ ಗೆ ಯದ ರುತಿ ಕಂತುಚಾಪರುತಿಯೊಳೆ ತಡುಮಾಗೆ ಮುಂದುವಿಂ ! ಗಿದಿರಿಡೆ ಕಾಂತಿ ಮಿಂಚು ಪೊಳೆ ದಾಡುವವೊಲೆ ಪೊಳೆದುಲಾಡಿದಳೆ \೯೬v (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ನೆರೆದಳ ಪಾವಂತಿರೆ ಕುರುಳ ಮೊಲೆಗಳ ಪೊಣರ್ವಕ್ಕಿ .ಎವಂ || ತಿರೆ ಪೊಳೆವ ಕ್ಷಿಗಳ ಚಲಚಕೋಗಯುಗಂಗಳ ತಳ್ಳು ಪಾವಂ |