ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೧೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


-- , - •

  • * * - * * *= PY . \

೩೯.) ಕಾವ್ಯಸಾರಂ. ಎ೦೩ ಮದಿರಾಪಂನಕ್ಕೆ ಮಾರದೆ ಸುಅವರಂ ಮರದುದ್ಧಾನಮುಂ ಸು | ರದೆ ಮಲ್ಲೇಮಾಲೆಯಂ ಸಡದೆ ಹಿಮರುಚಿಯಂ ನೋಡದಾನಂದದೊಳ್ ಪil ಡದೆ ಕಯ್ ಯೊಂದಲಂಪಿಲ್ಲದೆ ಕೆಳದಿಯರೊಳೆ ಸೊಲ್ಲದೇಕಾಂತದೊಳೆ ನಿ। ಲ್ಲದಿರಾಂ ಬರ್ರನ್ನ ವಾಯುಂ ನಿನಗಿದು ವಿಗತಾವಾಯನಂದವಾಯುಂ | - ಇರದೋಪಂ ಕೆಪದಿಂ ಪೊದೆಡೆ ಪೆಗನುಲೇಪಂ ವಿಭಪಾಕಲು ಪಂ | ವರಧಿಪಂ ಸುಪ್ತದೀಪಂ ಸಗಸದೊಗೆಯೆ ಕೋಪಂ ವಿಕ ಪ್ರಳಾಸಂ ಸ್ಮರದೀಪಂ ಸೆಣ್ಣರೂಪಂ ತಳದುದೆನಿಸಿ ಮೇಪಂ ಪ್ರಭಾವ ಶರೂಪಂ | ಪರಿತಾಪಂ ತೇಲಾಖೆಣ್ಣೆಲವು ಲಲಿತವಾಳಾಪವಿಜ್ಞಾಪ ೪ಾಪಂ ರ್]fro (ಜಗನ್ನಾಧವಿಜಯಂ) ಕರೆಯದೆ ಕಾಡಿ ಕಂದಿಸುವ ಕುಂಟಣಿಯಂ ಮಸಣಬೈ ತಿಂಗೆ ಬೇ | ಗಿರದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಾಡಿಸುಗೆ ಚಂಡಿಕ ನುಂಗುಗೆ ಮತ್ತು ತುತ್ತುಗು | ಕರಿಸುಗ ಕಾ೪ ಕೊಳ್ಳೆ ಯುಪಂ ನುಅದಿಕ್ಕುಗೆವಾರಿ ಭೈರವಂ | ಹರಹುಗೆ ಮಳೆಯಂ ಮುಆಗೆ ಮಾಳ ನೆಗಿಂ.ಮೊಗಾರವೆತ್ತುವೆಂ |ರ್F, ಗಾಳಿಸು ಗೆಲನಂ ಹರಹು ಹಜೆಗನಂ ಸುಲಿ ಸುತ್ತು ಗಾಜನಂ | ತಾ೪ಸು ತೇಪೆಯಂ ಕುಡದೆ ಕಾಡುವನಂ ರಸಬೇನವತ್ತು ಮಾ | ಕಾಳಗ ಕಾಳನಂ ತಿರಿದು ಟಕ್ಕಿನಂ ತು: ಮಕುರೋರ್ಸನಂ | ಮಾಳವೆಗಿಕ್ಕು ಪೂ : ಪುನಿವನಂ ಪೊಸೆದಿಕ್ಕುಗೆ ಪಚ್ಚಗಾನಂ ೯೯೦ (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ) ಮುಳವಳಿಅಪ್ಪಳ ೬ಳೆರ್ದೆಯ ಬಡಿವಳೆ ಪುರುಡಿಪ್ಪಳಅಳು | ಮೃಳಸುವಳಟ್ಟಿ ಸತ್ತುವಳಗಿಗೆ ಕಾಯ್ದಳೆನು ಚಿಂತಿಸಳ್ 0 ಕಳವಳಪಳ ಕರಂ ಕಳಯ ನಂಬಿಗಳಿಂಬಳಪಳ ಕಡಂಗಿ ಕಾ | ಒಳೆಳೆ ವೊರಳುಡಮೆಯಂ ಕೊಳಲೆಂದವಳೊರ್ವಳೂರ್ವನಂ ? ಳಸುರಂಟನಿರ್ದೆನೆಡೆಯಲ್ಕಡ ಪೆರ್ಮೆಲೆ ನೋವು ದುಟ್ಟು ದಂ | ಕಳೆಯದಿರಿಂದು ಬೇನೆ ಕೆಳರ್ದಪ್ಪುದು ಏಾಯದಿರೋ ಮಟು ತಿಂ | s ತೇವನಂ , ಯೇನನುಂ. - --