ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ರ್ತಿ) c೧೧ -+ + + + ಕಸಾರಂ. `ರಿನಿಕರಂಗಳಿ ಭಾವಿಸೆ | ಗಿರಿ ಶತೆಯನಾಂತುವೆಂಬುದೆ೦ದಚ್ಛರಿಯೆl೧೦೦ ( ವರ್ಧಮಾನಪುರಾಣಂ) ಕರಿಣಿ ಶೃಂಗಾರವುಗೊರಗಭಯಮಗರ್ದೈಾತಂ ದಸ್ಸುವಿರಂ। ಶರಭಾಕಾರೋರುರದ್ರ ಸ್ಥವಗವಿಕೃತಹಾಸ್ಯಂ ಚಮರುಪ್ರಣಶ್ಯ ! ದುರುಬಿ ಭತ್ಸಂ ದವಾಕುಳಖಗಕರುಣ೦ ಯೋಗಿಎಟ್ಟಾಂತಿಶಾಂತಂ || ದೊರೆವೆತ್ತಾ ಶರಭೂತಂ ನವರಸಮಯವಾಯಾನಗೇ೦ದ್ಯೋಪಕಂಠಂ | - (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣಂ) ಹಗೊಲಾಂಗೂಲಡೋಲಾಯಿತತರುವಿಟಪಂ ನಿರ್ಫ್ಟ್ಣವಾಭೀತಿ | ತ್ವರಿತೋದ್ದಾನನ್ಮಗೌಘಂ ಜಗಜಗರಘೋತ್ಕಾರವಾತಸ್ಸುರರ್ | ಜ್ವರಗರ್ಜತ್ಸಂಹನಿರ್ದಾರಿತವಾಗಜಕುಂಭಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಷಮುಕ್ಕೊ | ತರಗುಂಜಾಪುಂಪಕಿಮ್ನಾರಿತಕಟಕನುಗುರ್ಬಾರ್ದುುರ್ವೀಧರೇಂದ್ರ | (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) De ೮. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಸುಭಗಂ | ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕ ಪುದಳತಗೊ-ಪೀಹೃದಯಂ || ಗೋವರ್ಧನಪಟು ನಲಿದಂ | ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯೊಳ ಸೆವ ವೃಂದಾವನದೊಳೆ [೧೦೩೦ (ಜಗನ್ನಾಧವಿಜಯಂ) ಇಂತು ಕಾವ್ಯನಾರದೊಳೆ ಪರ್ವತ ವರ್ಣನಂ. $ ಇಲ್ಲಿಯೂ ೪ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧೩೧, ೧೩೦, ೧೩೩ ನೆಯ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ,