ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


-8 ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜು • • • • • • • • (ಕವಿಕುರಲೀಲಾವತಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಳರನೇಅಲ ತನಿ | ವಣ್ಣಂ ನುಣ್ಣಿಸಿದನಬ್ಬಭವನೆಂಬಾ ಮೈ | ವಣ್ಣದ ಶಬರಿ ತಮಾಲದ | ತಣ್ಣೆಲೆ/ಳೆ ಕಣ್ಣ ಬೆಳಗ ಬೆಳಗಾಗಿರ್ದಳಿ [೧೦೯೦ (ವರ್ಪಕೃತ) ಎಸಿತ್ತೆನಿತ್ತಂಬುಜಸತ ನೇತ್ರೆಯಾ || ಘನಸ್ಸನಂಗಳ ಬಳೆಗಂ ಕಿರಾತೆಯಾ || ನಿತ್ತನಿತ್ತಂ ವನದೆಳಿ ವಚರಂ ! ತನತ್ತು ಬಿಲ್ಲಾನ.ನೆತ್ತೆ ಕೀಸುನಂ ೧೦೯೧ (ಹರಿವಂರ್ಶ) ತುಂಗೆವೆಗಣ್ಣ ಕಾಂತಿ ಮೊಂಗಲೆಯಂ ಬೆದಟಟ್ಟೆ ತAಂಡೆವಾ || ಮೈ ಕಿಸುಸಂಜೆವಿ's' ದಶನಾಂರು ನವಾತಫೋರಮೆಂಟಿನಂ | ವು.ವಡೆ ಸಂಗನವಾನೆ ಪುಲಿ ತಲೈ ನವಿಲೆ ಫಣಿ ತಮ್ಮ ವೈರಮಲ || ಮದೊಡನಾಲಿಸಲೆ ಎಬಂ ಸಾಡಿದಳಚ್ಚುತನಂಕವಾಲೆಯಂ [೧೦೯೦ (ಜಗನ್ನಾ ಧನಿಜಯಂ) ರಾಗರಸಂ ಪೊನಲನಲನಟ್ಟುವಿನಂ ಕವಿತಂದು ತೆ..ದ್ದು ವೋಲೆ || ತೂಗುವ ಕೆಂದಳಿಕೆ ತೆಲಗ ತುಂಟಿಯ ಬಣ್ಣದ ಮೆಟ್ಟ ಬಣ್ಣದಿಂ || # ಗಿಲೆಯಂತೆ ಕಣ್ ಸಯುತುಂ ಕಳ ಕ೦ಕೆ ಕೊ೦ಬನೇ ಕೋ || ಯಾಗಳನಾರತಂ ಶಬ, ಪಾಡಿದಳಾಕವಿತಾವಿಕಾಸನೆರೆ [೧೦೯೩ ಬೀಣೆಯು Cಂಡಿಗೆ ಯಂತ್ರ | ವಾಣದೆ ಮೊಣಿವಳಿಗಳಿ೦ ಸ ನಾಳeಂಬುಜಮಂ | ಜಾಣಿಂದೆ ಪಿಡಿದು ಪಾಡಿದ || ೪ನೇದ್ರಶ ಶಬರಿ ಸುಕರಕವಿಶೇಖರನಂ [೧೦೪