ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೩೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೦೩೦ ಕರ್ನಾಟಕ (8. ... - -

  • * *

ಮನಮುಂ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಮಧ್ಯಂದಿನದ ಬಿಸಿಲೆ ಬೆಂಗಳತಾಗೆ ತನ್ನಿ | ತನುವಂ ಬೆರ್ಕೆಯು ಬಾಹೇಂದ್ರಿಯವನುಡುಗಿ ಕೈಯಿಕ್ಕಿ ನಿರ್ವಾಣಸು ಮಾ ತಿ “ನಿವಾಸಕ್ಕೊರ್ವನಂತರ್ಮುಖನಭಿಮುಖನಾದಿತ್ಯಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಯೋ ಗೀಂ। ದನತಂತ್ರ, ನಿರ್ನಿಮೇಷಂ ನಗನಿಕಟಹಟಪ್ರತೃ ಕಟಂಲಿರ್ದo | ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತ ಪುರಾಣ) ಉಲಿವ ವಯಾತರಂಗಿಣಿಯ ಪಾವಸೆ ಕರ್ಬರ ಕಾಯ.ದೀಪಕ | ಜ್ವಲಮಮುರ್ದಪ್ಪಿಕೊಂಡಸರುಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮೆಯ್ಯ ಮೃಗೋದ್ಭವಂ ತಿ” | ನಲನವಧೂವುಲೇಖೆ ವ್ಯತಿಪರ್ವತಲಗ್ನ ಘನಾಳಿ ಪಾಕ್ ವೋ | ಗಲೆ ಪಟವಟ್ಟ ಪಾಸವೆನಿಸಿತ್ತು ಮಲಲ ಮಲಧಾರಿದೇವನಾ [೧೨೧ (ಅರ್ಧ ನೇಮಿಥುರಾಣಂ) - ಕೃತಸರೀಂಕಾಸನಂ ಸಸದೆ ನಿಲೆ ಕರಗುತ್ತಾನಕಂ ಸನ್ತಿಕಂ ನಾ | ಭಿತಟನ್ನಸಂ ಬೆಡಂಗಾಗಿರೆ ನಯನಯುಗಂ ನಿಶ್ಚಳಧ್ಯಾನಮುದ್ರಾ | ಕಿತನಾದಂ ಚೆಲ್ಪನಾಲಿಂಗಿಸಿ ವಿತರಶತಿಗ್ರಾವಸಂಸಿದ್ಧ ಸಿ | ಪ್ರತಿ ಮಂ ನಿಷ್ಕಂಸರ್ನಿಂ ಯತಿಪತಿ ಪರಮಧ್ಯಾನಸಂಯೋಗಗಂ || - (ಚಂದಪದಪುರಾಣಂ) ಇಂತು ಕಾವೈಸಾರದೊಳೆ | ತಪೂವನವರ್ಣನಂ Vs ವೈರಾಗ್ಯ ವರ್ಣನೆ. ಜವೆಣ್ಣಾದೊಡನೊಂದೆರವಸದೊಂದಾಗಿರ್ದನಂ : ನಲ್ಲನೆಂ | ದದಂಗಳಾಸೆಗೆಟ್ಟಳ೪೦ ನಿರ್ವ್ಯಾಕುಳಂ ಪೊಲ್ಲಿವಳಿ | ರ್ಪಗಂಜಳೆ ಭರತಾದಿಗಳ ಪಲವು ಕಾಲಂ ತನ್ನೊಳೂತ್ತಿರ್ದವರಿ | ಕದಂದಾಕ್ಷಣದೊಳೆ ಧಾರರ್ವಣಿ ಮತ್ತೊರ್ಬಂಗೆ ಪುರ್ಬಿಕ್ಕುವಳlo೧೦೩ (ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಪುರಾಣ೦) ಕನಕಾಭಿಧಾನವಸರಿಂ | ಜನಿಯಿಪುದುನ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಂ ದುತ್ತೂರಂ | $ ನಂಟಿ.