ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


- - ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಕರ್ಣಾಟಕ (, • • • • • • • • • • • ಣ್ಣೆತ್ತಿದ ಬೆನ್ನ ಬಾಸುಳುಗೆಗಟ್ಟನ ತಾಡಿನ ರೊಟ್ಟಿ ನಿಂಬೆ ತಾಂ | ಪಿತ್ತಿಲ ತಿಪ್ಪೆ ಪಟ್ಟವನೆ ಚಿಃ ಅದನಪ್ಪುವರೆಂತು ಗಾವಿಲರಿ [೧೧-f ಮೊಲೆದುಂ ಪೊಂಗೆಡನೆಂದು ತ ಘನಮುಂ ಮತ್ತೇಭಸುಲಭವಂ | ದಲರೆಂದಯನಿಂದುವೆಂದು ವೆಗನುಂ ಮೆಯ್ಯಂ ಅಸಮ್ಮಲ್ಲಿಯಂ || ಗೆಲೆ ನಿ೦ ಸೇ ಬಲಾಂಗಂ ಶುಭಗುಣಂದೂಸುಗಳ್ಳಾಡಿ ಕೊ೦ | ಡೆಲೆವೈ ಜೀವತಿ ಪೇಟನಂಗಮರದಿಂದೇಂ ಸರ್ಕಿಟೈ ಮೊಕ್ಕಳಂ [೧೧೩೦ (..................? - ಮೃಡಸುತನಂತೆ ದಂತಹತಿ ಪೊರ್ವದೆ ಶೂದ್ರಕನಂತೆ ಶಕ್ತಿಯಂ | ಕಿಡಿಸದೆ ವಾರ್ಧಿಯಂತೆ ತೆರೆಯೇ ಆಗೆ ಕೊಡಗವಂತ ಶಾಖೆಯೊಳೆ | ನಡೆಯದೆ ಪೊವೈವೋದ ಮರದಂತೆ ಕರಂ ನರೆಯ° ಅದಿಟ್ಟ ನು || ಸ್ಪಡಸದ ಮನ್ನ ಮೇಕ್ ಮನುಜರೆ ಮುಅದಿಕ್ಕರೆ ಮೊಹಮ್ಮಾನಂ || (ಮಲ್ಲಿನಾದ ಸ್ವರಾಣ) - ಕರ ಕಾ...೦ಬೊಲಡರ್ಗು ಮುಪ್ಪಡಸೆ ಬೆಗಂ ಬಂದು ಕೈ ಕಾಲ್ಗಳಂ || ಸೆರೆಯೆಂಬಗ್ಗದ ಸಗ್ಗ ದಿಂ ಬಿಗು ಗಂಡಂ ನೋಡ ನೋಡಲ್ಬವಂ | ಗಿರದುಯ್ಯಾಗಳ ವಾಲೆಂದು ತಲೆಯೊಳೆ ಪುಟ್ಟದಂತಿರ್ಸ ಬೆ || ೪ರೆಯುಂ ಕಂಡಕಣಿ ಕೆ ಮಾಡುವನೆ ಮತ್ತಂ ವಾನನಂ ಮಾನವಂ || (ಧರ್ವನಾಧಪುರಾಣಂ) -ವೃದ್ಧ ವರ್ಣನಂಸುದತಿಯರಾನನಾಂಬುಜವನಕ್ಕೆ ಹಿನುಂ ನಯನೋತ್ಸಲಕ್ಕೆ ಘ | ರ್ಮದ ಬಿಸಿಲಂಗವಲ್ಲರಿಗೆ ತೀವ್ರದವಾಗ್ನಿ ಮನೆಮೃಗಕ್ಕೆ ಸಿಂ || ಗದ ದನಿ ರಾಗನಾಗನಿವಹಕ್ಕೆ ನವಿಲೆ ಪ್ರಣಯಪ್ರದೀಪಸಂ | ಪದಕೆ ಸಮಿಾರನ ರತಿಲಂಸಟವೃದ್ಧನ ಭೋಗವಾಗ್ರಹಂ [೧೧೩೩ ಗತಬಲನಾಗಿ ವಕ್ರ ಧರನನ್ನು ವಯೋಧಕನಾಗಿ ತಾನ | ಅತಿಜಡಭಾವವಾಗಿ ಕಡಲಲ್ಲು ನಿಜಕುತಿಸೂನ್ಯನಾಗಿ ಮಾ |