ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೩೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೪೫:) ಕಾವ್ಯನಾರಂ. --೩೩

  • * * * * *v 4werywherforma

→ ಈ ರ್< th r\ * * * ರುತಭ್ರಗುವತ್ತು ದಂಡಧರನಾಗಿ ದಿಟಂ ಜವನು ನೀರದ || ಸ್ಥಿತಿಗನಕಾಶವಾಗಿ ಕಡಲಿನೆ ವೃದ್ಧನದೇಂ ವಿದಗ್ಧನೋ (೧೧೩೪ (ಪ್ರಪ್ಪದಂತಪುರಾಣಂ ಬಳಿಯ ವಯಸ್ಸಲಿಲಮೊಡ || ಅದಡಿದೆಳಿ ನಿಂದು ನಿರ್ವಿ ವಾರ್ಧಿಕಬಕನಾ | ↑ ಟನಿ ಕುಂಕುವ ಕಣ್ಣಂ|| ಮಿನುಗುವ ಮಿನೆನ್ನೆ ದಿನ್ನ ದೇನೆಂದಪುದೋ In೧೩೫ ಕೆಂಬಲ್ಲನೆಸೆದು ಠಸದಾ | ೪ಂಬದ ಬಿತ್ತೆಂದು ಪೊಗ ಕವಿಗಳ ಮಾತಂ ! ನಂಬಿದೆನಲ್ಲದೆಡೇಂ ಗಡ | ಳಗಿ ೩ಳಕಾಲಹುಕಂ [೧೧೩೬ ನವರಂಧ ಮಂಬ ಕನ್ನಂ || ಸವೆದಿರಲೋಡಲೆಂಬ ಮನೆಯನೊಯ್ಯನೆ ಪೊಕ್ಕಾ | ಜವನೆಂಬಾ:ಡಿಗಳ್ಳಂ | ತವಕದಿನಸುನೆಂಬ ವಸುವನುಯ್ಯದೆ ಮಾಣಂ In೧೩೭ (ಧರ್ಮ ನಾಥಪುರಾಣಂ) ಇಂತು ಕಾವ್ಯಸಾರದೊಳೆ ವೈರಾಗ್ಯವರ್ಣನಂ ಕಾವ್ಯಸಾರಂ ಸಮಾಂ. ತಿಂಬು!