ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


(. • / 2 - * * * * * * * ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ... ... ..... ... ತ್ಯುಂಭಿ+ರಾಭೀಳನಕಶ ಕರಕಮಠನಿರೇಭರತ್ನ ಪ್ರಭಾವೋ: | ಜೃಂಭತ್ತೋದ್ಭಾಸಿನೀಚೀನಿಚಯಘನಘನಾರಾನ‌ದ್ರ ಸಮುವ೦೭೩ - ಅದು ಮತ್ತೆಂತೆಂದೊಡುದ್ಬರಿಮಕರಕುಳ ಕೈಭವೀರೇಭರಾಜೇ || “ರದನವ್ಯಾಘಾತವಾತೆತ್ಯಮಾಲುಶನಕಾರಿನೈಸಾಮೀನಮ ! ಚ್ಛದನಚ್ಛೇದಾದಿನಾನಾದಲಚರನಿಕರಾ ನಳನ ಪ್ರೊಚ್ಚಲಕ್ಷ! ಚದನಜ್ಝನ್ನ ಚೌಟಾಪ್ರಕ್ಷುಭಿತಲಹರಿಕಾರ ಸಮುದ್ರ [೬೪ ಅತುಳೊತ್ತಾಲತಿಮಿಂಗಿಳ ಪ್ರಬಳ ಪಕ್ಷೇತವಾತ ಗ್ರಕಂ | ಏತಕುಲಸವಗ್ರದಗ್ರ್ರಹಘನಗಾಸಗಸಗವಿ | #ಸ್ಕೃತವಕ್ಟೋದರಭಾಗಭೂರಿಕಮಠಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಕಲ್ಲೋಲಕ | ದ್ವಿತಕೋಲಾಹಲಕಲ್ಪಕಾಲರಭಸಪ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂ ವಾರ್ಧಿಯಂ la» - ಮಿಳರ್ವರುಣಧಜಂಗಳ ನೆಲ್ಲಿ ೪ನೊಂದೆರೆಗೆತ್ತು ವಾರ್ಧಿಯೊಳ್ | ಪೊಳವಳವಾಳಗಳ ಕರ್ದುಕೆ ನಾಳೆಗಳಂ ತಿಮಿ ನುಂಗೆ ನುಂಗಿದಾ | ಗಳ ತಿಮಿಯಂ ತಿಮಿಂಗಿಳನಡಂಗುವಿನಂ ತವ ನುಂಗೆ ತತ್ತಿ ಮಿಂ | ಗಿಳನುನನಾತಿಮಿಂಗಿಳಗಿಳಂಗಳೆ ನುಂಗಿದವೊಂದು ತಾಣದೊಳೆ |೭೩ ಮಿ೦ಗಳಳತೆ ಯೋಜನಗರ || ಲಂಗಳವಂ ಪೆವ್ರು ಬಂದು ನುಂಗುವುವುವುವಂ | ನುಂಗುವುವುಂ ಮೇಣವುಮುಂ || ನುಂಗುವುವೊಳವುದಧಿಯೊಳೆ ಮಹಾಮಂಗಳ ೭೭ ಕರಿಮಕರಂಗಳುಚ್ಚಳತಭಂಗುರತುಂಗತರಂಗವಾಲೆಯಂ | ಖರ ರದನಾಗ್ರದಿಂದೀಯೆ ಮುತ್ತುಗಳಂತಿರೆ ಸೂಸಿ ಪಾಯ್ಸ ತೇ || + ರೇದಾರ : ಮಕರ, ... ರಕ್ತಪ್ರವಾಳ ... ಮತ್ತೇನೆಂ, 1 ಸದಮೋದ್‌ ದೂತವಾತಾಕವುರಲುಶಿತ # ಏಳನಪ್ರಾಂತನಪು !; ಸುಳನ ಪ್ರೋಟ್ಟಲೆ! ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪನಳ್ಕೊಟಚ್ಛಟಾ. ++ ವಿಗ್ರಹ, * ಶತನಕೋದರಭೂರಿಭಾರಕಮ ಪಕ್ಷಿಪ್ತ." –.. = = -- - - -