ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨.) ಕಾವ್ಯನಾರಂ. \r\\\ •+ ೧• • • • »

  • *

v* 1 W. - - ಕರದೊಳ ನಾಂದು ಸೆ ಡುಗೊಳುತಂ ಸುಂದೂದುವ ಗಾಳಿ ಎರ್ಷ ದೆ: | ವರ ವರಕಾಂತೆಯರ್ಕಳ ಪರಿಶಮನಂ ಕಳದತ್ತು: ವಾರ್ಧಿಯೊಳ್ |೭v (ಗುಣವರ್ಮನ ಶೂದ್ರಕಂ) ಸುಗಳ ನಿರ್ದಿಗುರಿಯಿಲೆ || ಸುಳಿದುವು ತೆರೆತರೆಯನಟ್ಟಿದುವು ಬೆಟ್ಟದ ಬೆಂ || ಬಿsಯಂ ಬೆಟ್ಟಟ್ಟುನವೊಲೆ | ತಚಿ ತಳವೊಲಿರ್ದುವೊಗೆನ ಮಣಿಕಿರಣಂಗಳ |ರ್೭ (ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಪುರಾಣಂ) ಅವಿಲಂಞಂ ನಿಜತೆ ಜತೊಪ್ಪೆ ಶರಣಾಯಾತಂ ಕುಳ್ಳ ದ್ವಾಹಿನಿ || ನಿವಹಂ ಕೂಡಿದ ಪೆಂಪುವೆತ್ತವನಿಯಂ ತನ್ನಂತೆ ನಾದೆಯಿಂ | ಭುವನಪ್ರಸ್ತುತರಾಗಿ ಪಾಲಿಪುದು ಧಾತ್ರೀನಾಧರೆಂದೆಲ್ಲು ಸೆ: | ವೊಲ.ತುಂಗತರಂಗಭೂ ಸ್ವಗೆ ಕರೆಂ ವಾರಾತಿ ಕಣೋ ಫ್ತುಗುಂ Ivo ಹರಿಪರಿಶೋಭಿತಂ ಮಕರಹಸ್ಯಪರಿಸ್ಸುರಿತಂ ಲಸತ್ಸುಧಾ || ಕರಮನಿಮೇವಾಸುರತರಂ ಗುರುಕರ್ಕಟಕಾನ್ವಿತಂ ಘನೋ || ದ್ದು ರತರನಿಸ್ಸನಕ್ಷುಭಿತವೆಂಬ ಮಹಾಮಹಿಮಾವಳಂಬದಿಂ || ಧರೆಗೆ ನಭಃಸ್ಥ೬೦ ಸಅದು ಬಿವೊಲಿರ್ವುದು ಘ೧ರ್ಣಿತಾರ್ಣವಂ Ivo - ಉರಗೆ೦ದ್ರಾಭಿನುತಾಂತರಂಗಬಹಿರಂಗಶ್ರೀಯುತಂ ವೃತ್ತರ | ತ್ನ ರುಚಿವ್ಯಾವೃತನಿಷ್ಕಳಂಕ ಹೃದಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಗಭೀರಂ ಸುರಾ || ಸುರಸೇವೃಂ ಕಮಠ ಪ್ರಣತವಿಭವಂ ತ್ರಿಪಾರ್ಶ್ವತಿ ರ್ಥೇಶನಂ | ತಿರೆ ಪೂರ್ಣo ಲವಣಾರ್ಣವಲ ಗಯಿಕುಂ ನೀಲಪ್ಪ ಬಾಡಂಬರಂ livu (ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥಪುರಾಣಂ) ಗಗೃi ಆಮಹಾರ್ಣವಂ ಸಮುದ್ರವಾಗಿಯು ಮುಖಾರವಿಸ್ತರಿಯುಂ, ಭಂಗವ್ಯಾಕುಲಿತವಾಗಿಯುವುಚ್ಚುತಪ್ರಭಾವಭಾಸುಗವುಂ, ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ «, ಮಹಾ S, 3 ut - .