ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧w _ov ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (. .......... ......... ... ... ಮಾಗಿಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜನನಭವನವುಂ, ಮದ್ಭಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾಗಿಯುಂ ಬಾಡಬೇಪಭೋಗದೆ ಗ್ಯವುಂ, ಕಾಳಕೂಟ ;ಪ ಭವಭೂಮಿಯಾಗಿ ಯುಮಮ್ಮತೋದಯಕ್ಷೇತ್ರವುಂ, ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿರುವುದಾತ್ತಸ ಮುಂ, ವಜ್ರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಯುಂ ಕುಲಶೈಲಗಾಲನಸ್ಸಭಾವಯುಕ್ ಮುಂ, ಮುಕ್ತಾಧಾರವಾಗಿರುವನಂತಾಧಾರವುಂ ; ಮತ್ತವದು ರಸಾ ತಳದಂತೆ ವಿಷಧರನಿಪೇವೃಮುಂ, ಸಾರ್ವಭೌಮಭವನಾಂಗಣದಂತೆ ಅನೇಕ ವಾಹಿನಿಪ್ರಸಂಗಿಯುಂ, ಗಾಣಿಗೇಹರಾಜಿಯಂತೆ ಪಲ್ಲವಕಸಂತಾನಕಿ ಡಾಪ್ರಪಂಚವುಂ, ಅರಣ್ಯದಂತಗವಿಮವಲ್ಲರಿವೇಲ್ಲಿತವುಂ, ತಾರಾ ಧ್ಯದಂತೆ ದುರ್ಧರಗ್ರಹನಿರುದ್ಧನುಂ, ನಾಕಲೋಕವಂತೆ ಅನಿಮಿವಪ್ರಕೀ ರ್ಣಕಮಂ, ಕಂದರ್ಪನಂತ ಶಂಬರವುದವಾರಣೋದ್ದಾರನುಂ, ಐರಾವತ ದಂತೆ ಪುರತೀಕರೋದ್ದಾರನುಂ, ತ್ರಿಪುರಾರಿಯಂತೆ ವಿಪೊರಗಧಾರಿ ಯುಂ, ಪುರುಸೋತ್ತಮನಂತೆ ಶಂಚಕಾಂಕಿತವುಂ, ಚತುರ್ಮುಖ ನಂತೆ ಸರಸ್ವತೀಪತಿಯುಮೆನಿಸಿದಂತುವಲ್ಲದೆಯುಂ !v-೩ ಡಿಂಡೀರಾವಳಿ ಶಂಖವಲ್ಲರಿಯಿನರ್ಮಿಸೋಮವುದ್ಧತ್ಸಯ | ತ್ಯುಂಡಾಲ್‌ಘದಿನುಗ್ರನಕಕುಳಮಾವರ್ತಂಗಳಂ ವಿದನಾಂ || ಚಂಡೌರ್ವಾನಳದೀಪ್ತಿಯಿಂ ದ್ವಿಗುಣಿಸುತ್ತಿ ರ್ಪವಹಾಂಭೋಧಿಯಂ || ಕಂಡುತೋಪದೊಳೊ೦ದು ಬೆ೦ಚೆಯನೆ ಕಂಡಂತಾದನಬೋದರಂ [v-೪ ಚರಿಯಿಫೋಳಾಣವಾಯ್ತನ್ನಯ ಸುತಶಶಿಗಶಾಂತಮಂದೆಯೇ ನೀಳ್ತಾ! ತೆರೆದೋಳ್ತಂಗಳಿಂದಂ ನಭವನೆಸೆದು ತರ್ಕೈಸುತಿರ್ದಪ್ಪುದೆಂಬಂ ! ತಿರೆ ತನ್ನೇಘಾಧ್ಯಮಂ ತಡರ್ಮಾ ತುಡುಕುವಾಬೀಳಕಲ್ಲೋಲಮಾಲಾ | ಕರದಿಂದೊಪ್ಪಿರ್ದುದಾಕಾಬಧಿರಿತಬಹಳ ಧ್ಯಾನ‌ದ್ರ ಸಮುದ್ರIva _ $ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿಯುಂ ↑ ನಿರ್ನಿವಿಷ,