ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾವ್ಯರಂ, ನಾರಭಿವರ್ಣಿಸಲಿ ನೆವರೆಂಬಿನಮಿರ್ಪುದುದಗ್ರಗೊಪುರಂ || ದ್ವಾರವತೀಪುರಂ ಜಿತಸುರೇಂದ್ರ ಸರಂ ವಸುಧಾಂಘ್ರನೂಪುರಂ [೧೬೨ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ ) ಸುರನಗನುಂ ನಿಮಿರ್ಚಿ ತೆರೆಸುತ್ತಿದನಲೆ ಸರೋಜಸಂಭವಂ | ಪುರಕೆನೆ ಚೆಲ್ಪನಪ್ಪ ನನಹಟಕನಿರ್ಮಿತನಪ್ಪ ಕೊಂಟೆ ಮು | ಟ್ಟರೆ ಮುಗಿಲಂ ರಥಕ್ಕೆ ಪಧವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟೆರಡುಂ ಕೆಲಂಗಳೆಳೆ | ಚರಿಯಿಸನಲ್ಲ.ರಂದು ರವಿಗೆತ್ತಣದುತ್ತರದಕ್ಷಿಣಾಯನಂ ೧೬೩ (ಚಂದ್ರಪ್ರಭವುರಾಣಂ ) ಮಿಳರ್ವುತ್ತುಂಗಧ್ವಜಂ ರ್ಮಾಳೆವ ಜಲಚರವಾತವೆಂಬಂತೆ ದೇರ | ಟ್ಟಳೆಗಳ ತಳ್ಳತ್ತಲುಂ ಬಿಂಬಿಸಿ ಬಹಳಬಹಿತ್ತಾಳೆಯೆಂಬಂತೆ ಕೋಟಾ | ವಳಯವೊತಪ್ರದೀಪೋಜ್ವಲರ್ನಾಕೆಯ ನೆಲೆ ಪರ್ವಿದೌರಾಡ್ಮಿಯಂತಾ| ಗಳುವಂಭರಾಶಿಗೆತ್ತಾನೆಗಿಂಪು ರದಭಾಭವಭಾಧ್ಯದಿಂದಂ |nk8 ( ಧರ್ಮನಾಧಪುರಾಣಂ) ಬಡವಾರ್ವಂ ಜಾಮದಗ್ನ ತುಡೆ ವಿಶಿಖಮನೀಟರೆಪ್ಪ ತೆಣ್ಣಾವುದಂ ಮೆ | ಬೈಡೆಗೋಡಿತ್ತೊರ್ಬಗ ತನುವುನಿ ಮುನಿದಾ ಫೋಶನಂಗೊಂಡೊ ಬೆತ್ತಂ! ಪುಡಿ ವಿಟ್ಟತ್ತೊಂದೆ ಧೀಂಕಾದುದು ಕವಿಗಣುವಂಗೆಂದಗ :5ವರ್ಧಿಯಂ ಕೀ { ಡಿಕುಂ ನಾನಾಖಗಾಳಿ ಬಹಳಕಳಕಳಧ್ಯಾನಸಂತಾನದಿಂದಂ ||೧೩೫ (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಬಳಸಿರ ಜಳಾತಿಕೆ ತಳ | ತಳಸುವ ಪೊಸಸಳಕಿನೆಸೆವ ಕೊಂಟೆ ಕರಂ ಕ | ಸ್ಕೊಳಿಪುದು ನೋಟಕರಂ ತಿಳಿ | ಗೊಳದೊಳಗುಳ್ಳಂರ್ದ ಧವಳಕಮಲಾಕೃತಿಯಿo link ಎನ್ನಂತೆ ರತ್ನ ವಿತತಿಗೆ | ತಾನ್ನೆಲೆಯಾಯ್ತಂಬ ಸಮುಗುಣಪ್ರಣಯದಿನಾ ! $ ರೆಪ್ಪತೈಗಾ,