ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ .. * • • • 19, ಆ v +ಒನ್ ಕಡದನ್ನ ವಪ್ಪ ಎಲೆಗಳ | ನಿಡಿಯಲರ್ಗಣ್ಣಳ ಬೆಡಂಗಿಯರ್ಕಳನರ್ಕಂ ! ನಡೆನೆಡಿ ಪೊಗಲಾದೆ | ತಡೆಯ ಪಗಲೆ ಪಿರಿಯವನ್ನು ವಾಪುರವರದೊಳೆ I೭v (ಿಕ॰) ಸುಗತಿಯರು ಅಂದಿರುತೆ*ಕ್ಕಿದ ಚಂದನಶಂಕದಣ್ಣು ಸಂ | ಡಿದ ಪೊಸಜಾದಿ ತೊಟ್ಟ ನವಮಕ್ಕಿ ಕಮಂಡನಕೊಪ್ಪೆ ನೇತ್ರಕೌ | ಮುದಿಯೊಳವಾಗೃಚಂದ್ರನನೆಳಂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷವು || ಇದೆ ಸಲೆ ಕೃಪಕ್ಷಪರಿವರ್ತನವಿಲ್ಲೆನಿಕಾಂ ಪುರಾಂತದೊಳೆ In೭೯ ಘನಕಾಳಾಗರುರೂಪಧಮನ೪ನವೋಮಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾನಕ | ಧ್ವನಿಶಬ್ದಾತ್ಮಕದಿಕ್ಕಟಂ ಶಿಖರಮಾಣಿಕ್ಯಾತಪೋಜೃಂಭಿತ | ದ್ಭುನದಿವಾರಿಜವ್ರಫ್ತುತಿರ್ಪುದು ಸುಧಾಗಾರೋತ್ಕರಂ ನರ್ತಕೀ | ಜನತೋಲ್ಲಾಸಿತಕ್ಕರಂ ವಿವಿಧಲೀಲೋದ್ಯಾನಶೋಭಾಕರಂ jovo ಉಟ್ಟ ನವಾಂಬರಕ್ಕವರೆ ಪೂದೆಡವಂ ತುಡುವಂತು ಕೌತುಕಂ || ಪುಟ್ಟಿ ಮುರಾರಿರ್ಗಿಯಲರ ಕಂಪನೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪೋಗಿ ನಿ೦ | ಕೊಟ್ಟೂಡಗೊಂಡು ಬರ್ಪುದೆನುತುಂ ದನುಜೇಂದ್ರನ ಮಾಲೆಗಾಜನೊ | ಆಟ್ಟಿದ ದೂತನಂತಿದಿಗೆವಂದುದು ಪ್ರವೃಸುಗಂಧವಾರುತಂ [ovo - (ಜಗನ್ನಾಧವಿಜಯಂ) ನಯನಮರೀಚಿಗಳ ಪೊಳೆಯ ನೀಲದ ನಾಲೆಗಳಂತೆ ಕೈಯ ಕಾಂ || ತಿಯ ಪುದುವಿಂದೆ ಮಾಣಿಕದ ನಾಲೆಗಳಂತಿರೆ ನಿಚ್ಚವಚ್ಛಜಾ | ದಿಯ ಪೊಸವಾಲೆಗಳಿಡಿದು ಮಾನವ ನೀತಿಯನಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಗಾ | ರ್ತಿಯೊ ಮಳೆಗಾರ್ತಿಯೋ ಎನುತೆ ನೋಟ್ಬುದು ವಿಸ್ಮಯಭಾಜನಂ ಜನಂ| $ ತಾಜ್ಞಾ ದಿತ'