ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೫೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬.) | - * * * * * * * 5 # ೧ ಕಾವ್ಯಸಾರಿ, ಹಿಮಕರನಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಿಮಿರ್ವುಜ್ಜಲಚಂದ್ರಿಕೆಯಂತಧಿತನಿಂ || ನಿಮಿರ್ದು ಕುಮಾರನತ್ತ ಲೆಳಸಿರ್ದಳಭಿನ್ನ ಪರಸ್ವರೂಪದಿಂ | ಕುಮುದವರಾಭಿರಾಮ ಪರಚಕಭಯಂಕರಶೀಲೆ ವಾಹಿನೀ | ರಮಣಸನ್ನದ್ದೆ ಸಲ್ಲಲಿತ ರಾಜ್ಞರಮಾವಧು ಒಂದು ಲೀಲೆಯಿಂ |೦೦೦ (ಪುಷ್ಪದಂತಪುರಾಣಂ) ಪರಿರಂಭಂಗೆಯೊಡೆಂದಲ್ಲದೆ ಕರಮರಡಿಲ್ಲೊವೊ ದಿಗ್ಗಂತಿಗೊಲ್ಟಾ | ದರದಿಂ ಬಾಯೋಡಲಿಚ್ಛೆಪೊಡೆ ಸುಡು ಪಲವುಂ ನಂಜುವಾಯ ಪನ್ನ ಗೇಂ ದ್ರ | ಗಿರದಾನೊರಂತೆ ಬೆಂಬತ್ತೆಯುಮೆರ್ದೆಗುಡದೆಗ್ವಾಯು ಕೂರ್ಮಂ ಗೆನುತ್ತು | ರ್ವರೆ ಬಿಟ್ಟಾನವರಂ ಭವರನ ಭುಜದೊಳರ್ಪಳಿ ಮನೋ ರಾಗದಿಂದಂ |೦-೦೩ (ಧರ್ಮನಾಥಪುರಾಣಂ) ತಿಕಲ್ಲಾಡುವಳ ಸ್ಮಶೈತಿಕುಲಮುಂ ದಿಗ್ದಂತಿದಂತಂಗಳ್ಳಿ | ನೆಣಿಕೆಯಿಂ ತೊನೆದಾಡುವಳೆ ಮುಗಿಲ ಪೂನಂ ಹೂಡುವಳಿ ತಾರೆಯಂ | ತಿಳಿವಳೆ ಮುತ್ತುಗಳಂದು ಚಂದ್ರ ರವಿಯಂ ಕಂಚೋಲೆಯೆಂದಿಕ್ಕುವಳಿ | ನಿಯಂ ಸುತ್ತುವಳಚುವಾರ್ಧಿಚರಮುಂ ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿ ರೇಚಾಲಕನಾ | (ಚಾಟು) ಬಳಕೆಯು ತೋರ್ಪುದನಿಮಿಷ | ಕುಳಮಂ ಕುವಳಯವನುಚಿತಮನೆ ಪುಷ್ಕರವುಂ | ಡಳಮಂ ತದ್ದರಣೀಮಂ || ಡಳನಾಥನಗರಕೀರ್ತಿಗಂಗಾಪೂರಂ |೦೦೫ (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣ೦) ಸರಿತೋದ್ಧಾರತಾರಾಚಂಹರಹಸನಾದವ್ರಶುಭಾಭಹಂಸಿ | ಹರಿದಿಬ್ಬಾ ತಂಗಗಂಗಾಸರಲತರಲಕಲ್ಲೋಲಕರ್ಪೂರಪೂರಾ | ಮರರಾಜೋರ್ವಿಜರಾಜತ್ತು ಸುಮವಿಸರನೀಹಾರನಿರೋಜನೀರಾ | ಕರನೀರಜಾದಿಗೌರದ್ಯುತಿವಿಶದಯಶಃಕಾಂತನೀಶಾಂತಿವರ್ನು !ook (ಪುಪ್ಪದಂತಪುರಾಣ೮)