ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


*{ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ - - * * * ಮರುವಿನ ಪಳ್ಳಿಗಂ ಭಂ || ಡಾರನಾಣೆ ವತ್ರಧಾರೆಗಳಂ ಓಂ | ಕಾರಿಸಿ ಸಲಿಸದೆ ಡೆಂ ಬ | ಲಾರಿಗೆ ದಿವಿ » ರಾಯಸಂಬರಯಿಸು: ೦೩೬ ಒemಗೆ ತಿರುಗಿದೇಡ ಎJಯಂ | ಕಡಿಯಗೆ ನ ನಿರ್ದೆಡುರ್ಟಿ ಮುಕುವೆನೆ | ೪ಟಿಸಿ ವಧು ತನಗೆ ಪನೆ | ದprಿಲ್ಲಗೆ ಮಿಡುಕಲಿ ಯುನೆಡುಂ ಗಹನಂ |-೩- (ಅನಂತನಾಗಪುರಾಣಂ) ವೆ'ರು $ಸಂತಿ ಕುಡಿತರು | ನಿರಂಬುಧಿ ಗಗನತಳ ಮೆ ಟ ದಿವಿಜಗಣಂ । ಕಾಯಿಲೆ೦ಯಿತು. ಗೆವ | ರಾತನ ಸ ವಸಕದಸಕಮಾನಿ ಸಂ ! ೧೩ನ್ ( ಶೂದ್ರಕಂ) ವಾಸಕ೦ಗುಂದರಾತಿಪಾಧಿ :ರ €Fಾಂತನೇನೀರಜದೊಳೆ ; ಬಿಸುನಿರಂ ಸುಕುಮಾರಕೃತ್ತು ಸುದೆ೪ : ಕಾಗ್ನಿಯಂ ನಿಟ್ಟ ಸು! ಬಿಸಿಲಂ ತನ್ನು ಎಚಂದ್ರಬಿಂಟಚಯದೆಳಿ ವಿಕ್ರಾಂತದಿಂ ನಾಡೆ ಪು | ಟ್ಟಿಸುವಂ ತನ್ನಪನಂದನಂ ಪ್ರಭುಗಳ ನಂ ಮಾಡಂ ತೀರದೇ ॥೨೪೦ (ಕಏಕೆಂಜರಲೀಲಾವತಿ ) - ಅಮರೇಂದ್ರ ನಿದಹಸ್ತದಿಂಗಯನಾಯು ವ್ಯಾನದೆಳಿ ತಂದು ಕ | ಮಹೀ೦ಗಳ ನಿಟ್ಟ ಕೇಳವನವಾದೈತ್‌ಗೆ ಬಂದೆತ್ತುವಂ | ಕವಲಿಗ್ಧವನಬ್ದವೀಧಿಗೆ ಸುಧಾರೋ.(ಚೀಕಲಾದೊಣಿ೦ | ಹಿಮವದಗರದೇತದಿಂ ಗಗನಗಂಗವಾರಿಪೂರಗಳಂ |_೪೧ ↑ ದಿ ನ*.. ಬಿಸಿ, $ ನೋಡಿ.