ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Ho ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ - - • • • • • • • • 1 - * * * * * * * F A ಒಡನಿದರಿಕರಿಯ ಘಟೆಯಂ | ಪೊಡೆದೊಡೆ ಬಿಡ...°ಗಳಡರೆ ಸೂಕಿನ ಸವಡಿಂ | ದಡಕಿಲಿಡೆ ಸಣ್ಣ ನೇಚೀಲ | ನಿಡುಗೊಂಬೆನಿನಿದುದು ತೋಳ ಬಾಳೆ ತೈಲಪನಾ !_೪೩ ನರಸಿಂಹೋದ್ಯವನಾಜೆಯೊಳೆ ಜಡಿದ ಬಾಳೆಂತಿರ್ದುದೊ ಜನ್ಮ ಕೇ ! ಳರಿಭೂವಲರ ರಕ್ತಮಂ ಸವಿದು ಮತ್ತೆ ಭಂಗಳಂ ತು ಭೂ | ವರರಂ ನುಣ್ಣನೆ ನುಂಗಿ ವಾಜೆಚಯಮಂ ತಿಂದಳ್ಳಿಸಲೆಂದು ಮೆಯ | ಮುರಿವಂತಿರ್ದುದು ೯ಗಡ ಕಾಳಭುಜಗಂ ಬಲ್ಲಾಳಭೂಪಾಲನಾ |೦೪v - ಧನಧಾರಾಪ್ತ ವಮಂ ವಿರೋಧಿವೃಪಕೆ ಶಾಕಪದಿಂ ಯಂತ್ರಮಂ | ತನಿಬದ್ದ ಪ್ರಭುಶಕ್ತಿ ಸಂಭತಘಟೀಸಂದೋಹದಿಂ ತೋಡಿ ತೋ | ಡಿ ನವತ್ಪಾರ್ಥಿವಮಳಿಭ್ರತೃಸುಹೃದಾವನೆಕಸತ್ಪಾತ್ರನಂ | ದನವಂ ವರ್ಧಿಸುತಿರ್ಕುಮಾನೃಪನ ಬಾಹಾಸಾಹಸದ್ಘಾನಿಸಂ ||೧ರ್೪ ( ಅನಂತನಾಥಪುರಾಣಂ ) ಧೃತಶೈತ್ಯೇಂ ಧಾರಾಜಲ || ಯುತವನುಕಂಪಾನ್ಸಿತಂ ಮಲೆನಿಸಿಯುಮಂತಾ || ಕೃತಿಸತಿಯ ವಿಜಯಭುಜದಸಿ | ಲತೆ ರಿಪುಸ್ಮಸರ್ಗಿವುದಧಿಕತಾಪೋದಯವುಂ |_o೫೦ (ಚಂದ್ರಪಛಪುರಾಣ೦) ಪಿರಿದುಂ ಸಂಗರರಂಗದೊಳೆ ಕವಿವ ಧಾರಾಪಾತದಿಂ ವಾರ್ವುದ | ಜ್ಞಯುದ್ಧತರಾಜಹಂಸನಿವಹಂ ತದಾಹಿನೀಜಿ ವನಂ | ಪರಿಗೆಟ್ಟುಂ ಗಡ ಛಂಗನುಂ ತಳೆವುದೊರಂತೆಂದೊಡೇನಿಂದಿದ | ಚ್ಛರಿಯಂ ಪುಟ್ಟ ಸದೆ: ನವೆಂದ್ರ ಕರವಾಲಾಮೊಘಮೇಘಗಮಂ 108೭ (ಧರ್ಮನಾಥಪುರಾಣಂ) Wಭ