ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೬೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಾವ್ಯಸಾರಂ. ೫೩

  • =

• • • • • •.. ಪಲಮಾಲಾಪಲ್ಲವೋಲ್ಲಾ ನಿತೆ ಮಲಮಲನಚ್ಛಾಯೆ ಭಿನ್ನೆ ಭರಕ್ತಾ | ವಿಲಮುಕ್ತಾಪುಂಜಗುಂಜಾಭರಣೆ ದತದಳಶೃಂಡಪಲಾಶಪುಷ್ಟೊ | ಜ್ಞಲೆ ತದಪಾಠಶಸ್ತಿ ಶಬರಿ ಸುಭಟಸೇನಾಟವೀಶೀರ್ಷತಾ೪ | ಫಲಮಂ ಪಶೃರ್ಥಿಭೂಭ್ರಟಕದೊಳದಟಂ ನಿಪೊಯ್ದು ಕೊಯ್ಯುತ್ತು ಮಿರ್ಸಳೆ |_೫೧ (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ) ಚಪಲವಿಶಾಲಲೋಚನೆ ಜಯಾಂಗನೆ ಧಾರೆಯೊಳಿರ್ದು ನೋಡಿ ಮ | ೩ ಪಳನೆ ತೀಕ್ಷ್ಯಸಿಡ್ನಭಿರಾಭಮರಿ: ಕ್ಷಣದತ್ತಚಿತ್ತನಾ || ನೃಪನ ಕೃಪಣ ಕಟ್ಟಿಕೆಯನೋಂಗಿಕಂ ನಿಕರಾಕಾಳಿಕಾ || ಲಸನವಿಚಂಡಿಚಂಡಿವೆರಸಂತಕನುಲಕಾಂತಿದಂತಕಂ !o೫೨ ಹಾರದ ಕಟ್ಟಳ ವಿಜಯಯ | ಕೋರಮಣಿಯರಾಗಿ ನೆಲಸೆ ನೃಪನುರಿಸ | ಲ್ಯಾರದ ವಿತರಣದ ಮಹಾ || ಭಾರತುಲಾವಂಡವಾಯು ಬಾಹಾದಂಡಂ !o{೩ ನೆರೆನಲ್ಲಿಗಿsವಲ್ಲಿಗೆ (?) ಪೋಟಿಗಿದೇಕೆಂದಾಲೋ ಕೀ ಧುರಂ | ಧರವಾಗೋತ್ರವಹಿ: ದರೋದ್ದದಡಿಮಂ ಕರೋನ್ನ ತಾಂಸಂ ದಿಶಾ | ಕರಿಹಸಾಯುತವಾಂಸಲಂ ಭುಜಗರಾಜದಾನಿಮಂ ವಿಶ್ವಭೂ | ಭರಮಂ ತಾಳ್ಮೆದುದೊ೦ದೆ ದಕ್ಷಿಣಭುಜಾದಂಡಂ ಧರಾಧಿ ಶನಾ _೨೫೪ (ಅನಂತನಾಥಪುರಾಣಂ) ಬಯೋಳೆ ಬೆರ್ಚಗೆ ಒಂದು ತಾಗಿರಿರಾಜೊರ್ವಿಶರಂ ಕಂಡು ನ | ಟ್ಟಗೆ ಕಣೋಟದೊಳಾದವುಚ್ಚರದಲಂಪಿಂ ಪೊರ್ವ ದಿವ್ಯಾಂಗನಾ | ಆಗ ನಗ್ನೆಂಗಿನನಿತನೀತನೆನುತುಂ ಕೈಯಾ ತಾನೊತ್ತುವುಂ || ಡಿಗೆಗೋಲಂತೆಸೆದಿರ್ಮದಾಂತಿ®ವ ಕುಂತಂ ಧಾರಿಣಕೆ ಕಾಂತನಾ |೦೫೫ + ನದ. S ದಾಯ್ತು. - - .