ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೬೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Hಳ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ه سره سمدسعیدمی • • • • • • • • • • • • • • - ಪುರುಡೇ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ತದ್ದೂಭುಜನ ವಿಪುಳ ಸಿಂಡ ನಿರ್ಧಾತದಿಂ ನಿಂ | ಧುರಕುಂಭಂ ನುಚ್ಚುನೂBಾಗೊಡೆಯ ಪಟುತುರಂಗಾಂವ್ರಸಂಘಾತದಿಂ ಸಂ। `ಗರಭೂಭಾಗಸ್ಥಳೀವೇದಿಕೆ ವಿದಳಸೆ ವಿದ್ವಿಘ್ನವಿರಾಂಗನಾಕ್ರ! ದರವಂ ಕೈಗಸ್ಟ್ಲೇನುಜ್ಞೆದುದೊ ಜಯವಧದ್ರಾಹಮಾಂಗಕರ್ಮಂ || (ಧರ್ಮ ನಾಥಪುರಾಣಂ) ಅನುರಾರಾತಿಬಲಂಗಳೆಂಬ ತೃಣಮಂ ಸಾಲ್ವನ್ನೆಗಂ ಮೇದ- ದು | ರ್ದವದೈತ್ಯೇಂದ್ರರ ಜೆ ವಮೆಂಬ ತಿಳಿನೀರಂ ತೃಪ್ತಿ ಪರ್ಯಂತಮೀಂ | ಟಿ ಮಹಾಂಭೋಜಭವಾಂಡಮೆಂಬ 4 ಘಟವುಂ ತಿವಿ ಸರ್ತಿಸು | ಗಮುನೀನಂದಕಡ್ಡಧೇನು ಕೆಅಯಲೆ ಬೇಡಿರ್ದುದಿಂದಚ್ಚುತಾ !o೫೭ (ಜಗನ್ನಾ ಧವಿಜಯಂ) ಬಲಭಾರಕ್ಕಹಿನಾಥನಳ್ಳಿ ತಲೆದೊಂಗಲೆ ಪಿಂಗಲಲ್ಲಾಡೆ ಭೂ || ವಲಯಂ ಬಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಿರ್ದು ಕಡುನೊಂದೋರಂತೆ ಪಾತಾಳಗೆಳೆ | ತಲೆವಾಲಂಗಿಡುವಂ ಗಡೆಂದೊಡಿದಿರೋಳ ಮಾಂತನಿಕ್ಷೇಪದಿಂ | ತಲೆವಾಲಂಗಿಡುವಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳವಂಗೆಂದೆಂಬುದಾಶ್ಚರ್ಯಮೆ !oXV ಆಜನನಾಯಕನಸಿಧಾ | ರಾಜಲವಗಳಾಣೆ ಕೊಂಟೆ ತೊಳಲಮೆ ಬಲಂ | ಸಾಜಮನಲಿಂತು ದೊರೆವಡೆ | ದಿಜಗತಿವರನುನೊಂದೆ ಪುರಮೆನಲಾಳಂ |೦೫ (ಧರ್ಮನಾಥಪುರಾಣಂ) ತುರಗಾರೋಹಣದಿಂದಮೊರ್ಮೆ ಗಜಶಿಕ್ಷಾಲೀಲೆಯಿಂದೊರ್ಮೆ ಕಾ | ವೃರಸಾಸ್ವಾದದಿನೊರ್ಮೆ ವೈಣಿಕ ಕೃತಪ್ರಸ್ತಾವದಿಂದೊರ್ಮೆ ಗ | ರ್ಘರಿಕಾಸ್ಸಲನದಿಂದವೊರ್ಮೆ ವನವಾರಿಕ್ರೀಡೆಯಿಂದೊರ್ಮೆ ಚಿ || ಇರುಚಿತ್ಥಾತಿಯಿಂದರ್ಮ ಕಳೆವಂ ಪೋಂ ಮಹಿಪಾಲಕಂ |!_o೬೦ (ಚಂದಪ್ರಭ ಪುರಾಣಂ) ೧ ಘYವದಂತೀವೆ.