ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೬೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


&d ಕರ್ಕಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ • • •••••• , ಸನಸಂಗಮಿರಲೆ ಸದ್ಭ ! ಸ್ವನಸಂಗಂ ನೆಗಟ್ಟುವಮೋಳಧಿಸತಿಗೆ ಕುಚ | ಕ್ಕಿನಿಸುನ್ನತಿಯೇಕೆನುತುಂ || ಕಿನಿಸುವವೋಲೆ ಮಲರ್ದುಕನ್ನೆಯುಂಗುಟನಸೆಗುಂ\ov೫ ಕುಂದದರತೆಯ ಮಡಂ || ಕುಂದದ ಚೆ೦ ಮನೋಜರಾಜಕೀಡಾ ! ೯೦ದುಕಮನ ಜನದ ಮನ | ಕಂದು ಕರಂ ಮುದಮನದನಿಕುಂ ಮೃದುಗತಿಯಿಂ | (ಜಗನ್ನಾಧವಿರದಂ) ಮಗಲೋಚನೆಯೊಳೊಡೆಗಳ | ನಗಲಿದೆ ನೋಡಿದರ ನಯನರುಚಿಗಳಿ ನುಣ್ಣಿ೦ | ಜಗು ಕೆಡೆದಿರ್ದವನೆ ಕಾ | ಲುಗುರ್ಗಳ ಜವಳಗು ಕೆರ ಕಣ್ಣೆಸೆದಿರ್ಕು೦ |ov೭ (ಕವಿಕುಲಜರಲೀಲಾವತಿ ) ಕಾಮನ ತಿಳಗೊಳನೆನಿಪ ನಿ ! ಕಾಮನಬದ್ಭುತಿಜಲಪ್ರವಾಹದೊಳಸೆವಾ || ವಾವೆಯ ಮೇಗಾಲ್ಗೊಗಯಿಸು | ವಾಮಯನನುಕರಿಸಿ ಮನಮುನಿರ್ಕುಳಗೊಳು೦ !ovv (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಅಪನೇಂದು ರುಚಿಗೆ ಮೈಮುes | ದುಪಕರಿಸಿದ ಘನಸಯೋಧರಂಗಳನೆಸೆದಿ | ಕ್ಷಿಪ ಪದಪಯೋಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯ | ಚಪಲಾಕ್ಷಿಗಳೆನಿಪುವವಳ ಚರನಸಿಂಗಳೆ !oರ್v (ಪುಪ್ಪದಂತಪುರಾಣಂ) 5 ಮರಳ. == = = + - * - *