ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೭೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ನಾಟಕ ? ೧ wh ಆv* * * * * * 4 ~ ~ A # * * * ಮೈಗೆ ಚೆಯಾಡುವ ಮೇಲುದಂ ಮುಸುಕಿಡುತೊಯಂಬದಾಯಂಬ ಮು! 2ುಗಳ೦ ಬೀಳುವ ಕಂದನೊಳಿ ನಲಿವಬೆಣ್ಣೆಂ ನೋಂಪಿಯಂನಂತಳ! - (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜಯಂ) ಪದದಮುರ್ದಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಗಿಯಪ್ಪೆ ತನೂಜನ ಮೆಯ್ಯ ದೂಳಿ ಪ | ತದ ನಳಿತೋಳ್ಳೇ ಮೊಲೆಯುಂಬ ಕುಮಾರನ ಕಣ್ಣ ಕಙ್ಗಲಂ | ಪುದಿಯುರೋಜಮಕ ಪರಿಚುಂಬಿಸಿ ಕಂದನ ಕೈದೊಡಂಕೆ ಸೂ || ಸದ ಕುರುಳೆ ಕ ಬೇಟಿ ([ಪುರುಳೇಕವಂ ಕುಲವೆಣ್ಣೆ ಲೋಕದೊಳೆ | '(ಅನಂತನಾಧಪುರಾಣಂ) ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಲಗಿರೆ ಇದಪಂ || ಮೆಲ್ಲನೆ ಜಕ್ಕುಲಿಸೆ ನಕ್ಕು ಮಗನಗಿದೊಗೆಯಲಿ | ಮೆಲ್ಲಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾರಂ || ಜಲ್ಲನೆ ಪರಿದೊಕ್ಕೆ ಮುತ್ತನೆಂದಾಯ್ದ ದನೋ ೩೩೪ (ಧರ್ಮನಾಥಪುರಾಣಂ) ಇಂತು ಕಾವ್ಯನಾರದೊಳೆ ಪುತ್ರದೋಹಲವರ್ಣನಂ. ೯, ಪುಷ್ಪವತೀವರ್ಣನೆ. ಮೊಗರಸರಾಗವೇe ನೊಸಲಚ್ಚತರಂ ಪೋಣಿಯೇ ಗಾತ್ರದಿಂ | ದೊಗೆದು ಮುದು, ಜಾತಿ ತೆಳುವಟ್ಟೆಯೊಳಯ್ಯನೆ ಸೂಲೆದೋಟಲಿಂ | ತೊಗಡಿಪ ಗಂಧವುಂ ಸೊಗಡುನಾ ರಜಸ್ವಲೆಯಪ್ಪ ಭಾವನಂ | ಬಗೆಗೊಳುತಿರ್ಪ ಭಾವಕಿಗು ಬಣ್ಣಿ ನಿದಂ ಕವಿಪಂಚಮಾರ್ಗಣಂ |೩೩ ಚಿಕುರಂ ಪಜ್ಜಳಪಿಂದ್ರನೀಲನಿಕರಂ ಭಾಯಿದುಮಂ ಛಾಯೆ ಮಾ | ರಕತಚ್ಛಾಯ ನಶಾ೪ ವಜ್ರಮವಲಂ ದಂತೋಷ್ಕರಂ ವ್ಯಕ್ತಮಾ | • • • ... . . . . ) ? | ಮಲಯ'