ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೮೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೪.) ಕಾವಸಾರಂ, t.” -

  • * * * * * * *

\ +1 \ 1 # + ++ * ** rds» »» ಎಮ್ಮ ಮಗನಲ್ಪ ತನು ಪಿ: | ರ್ದಮುನ್ನ ಮಗನನಗಿದೆಗಹನವನು || ತ್ತು ಮುತ್ತಿದಂತನೆಕಘ | ಟಮ್ಮೆಗೆದುವು ಜಲಧಿಯಂ ಮಹಾಕಾಯಂಗಳ ೩೩v (ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರಾ೦) ಕುರುಳ್ಳಿ ಸಸಿ ಸೇಸೆಯಂತೆ ಕೊರಿಳಿ ಮುಕ್ತಾಫಲಶೋತಿಯಂ। ತುರದೊಳೆ ಚಂದನಚರ್ಚೆಯಂತೆ ಕಟಿಬೆಳೆ ತಳುಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟೆಯಂ | ತೆರಡುಂ ತೊಳೆಡೆಯೊಳೆ ನೃಣಾಳವಳಯಶ್ರೀಯಂತ ಚೆಲ್ವಾಯ್ತು ಮಂ | ದರಧಾರಗತಿಯಿಂ ಜಿನೇಂದ್ರನಭಿಪೆ ಕಗ್ಗದುಗ್ಧಸ್ಥವಂ ೩ರ್೬ (ಅನಂತನಾಥಪುರಾಣಂ) ಚಿನ ತನುಗೆ ಕಾಂತಿಯಿಂ ಸೋ | ತ್ತು ನಾಣ್ಣ ನೀರಾಗಿ ಕರಗಿ ಪರಿಯುತ್ತಿರ್ದ | ಸ್ಪನೆ ಚಂದ್ರನೆನಿಸಿದುದು ಪ೪ | ಕಿನ ಕೊಡದಿಂ ಸುರಿವ ದುಗ್ಗಧಾರಾಪೂರಂ ೩೭೦ - (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣ೦) ಅಂತು ಕಾವ್ಯಸಾರಡೆ/57 ಜನಾಭಿಪವವರ್ಣನಂ. ೧೪, ಬಾಲಕೇವರ್ಣನೆ ಅನಿಮಿತ್ತದರನ್ನಿತುಂ || ದನಕರಾಳಾಪದಿಂದೆ ಸಂಕೇತವಿಯೊ ಕನದಿಂದಕಾರಣಾನಂ || ದನದಿಂದುತ್ತಾನಶದ ನದಿಂ ಹರಿಯೆಸೆದಂ ೩೭೧ ಪರಮಸುಖಾರ್ದಲೋಚನದಿನಿ ಹಿನಿ ನಂದನನಂ ಸರೋರುಹೋ ! ದರನನಿದಾರ ಮಾಣಿಕಮಿದಾರ ನಿಧಾನವಿದಾರ ಮುದ್ದಿನಾ |