ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ನಾಟಕ (೧೬. , ... - -

  • * * = + – + -, +2

" - " * ಜನಪತಿ ಬಿನ್ನ ಪಂ ಜಗದ ಮಾಯೆಂಗಿನಂ ನೆಲೆ ಕೌತುಕಕ್ಕಿನಂ | ಜನನಗೃಹಂ ಚಮತಿಗಿನಂ ಕಣಿ ವಿದ್ಯೆಗಿವಂ ವಿಧಾತನೆಂ | ಬಿನನದೆ ಮಂತ್ರಸಿದ್ದಿಗನರೇಂದ್ರನನಳ್ಳಿ ಅವಂತೆ ನೀಳಗು | ರ್ವಿನ ಗುಯೆತ್ತಿ ಬಂದನವನೊರ್ವನಪೂರ್ವಿಗನಿಂದ್ರಜಾಲಿಗಂ ॥೪೦೦ ತಿರುಪುತ್ತುಂ ಕುಂಚವುಂ ಸೆಳಗುರೆಳವೆಳಗು ಸೂಸುತುಂ ಪಲ್ಲ ಮಿಂಚಂ। ಪರಪುತ್ತುಂ ಭಾಳಬದ್ಧಾ ಕ್ಷೇತವನವರೆ ಪತ್ತು ತುಂ ಯೋಗಪಟ್ಟ ! ದರಮಂ ಸೈತಿಕ್ಕುತುಂ ಕುಂಕುವರಜನಿರಜೋರಂಜಿತಾಂಗಂ ಮದಪ ಸ್ಟುರಿತಾಕ್ಷಂ ಬಂದು ಪೊಕ್ಕಂ ನೃಪಸಭೆಯನಹಂಕಾರಿ ಮಾಯಾಭುಜಂಗಂ ! ಗರುಡನೆಎಂಕೆಯಂ ಮುಅದು ಕೆಂಬಿಸಿಲಂ ತಿಆದಿಂದುಬಿಂಬವಂ | ಬರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದವೊಲೊಪ್ಪಿರೆ ಸೀಗುರಿ ರಕ್ತಚಾವರಂ || ಸುರುಚಿರದರ್ಪಣಂ ಕುಡಿಯೊಳುತ್ರ ಚಿತ್ರಪಟಂ ಬೆಡಂಗನಾ | ೪ರೆ ಕಳಕಿಂಕಿಣೇಕ್ಷಣಿತದದ್ಭುತವಾದುದು ಕ ತುಕಧ್ರ ನಂ ೪೦೪ ಉರಿಸುವುದೋ ಪೊದುರಿಗಳು ಜಳಮಂ ತಿಮಿರಂಗ೪೦ ದಿವಾ | ಕರನನಡರ್ತು ಬೆಂಕೊಳ್ಳದೆ ಮಣಿದರ್ಪಣವಾಗೆ ವಾಸ್ಸುದೋ | ಪರಿಣತಚಂದನಂ ನಿನಗೆ ತಾರಗೆಯಂ ತರದಿಂದೆ ಕೊದಳಂ | ಕರಿಪುದೆ ದೆವ ನಿನ್ನ ವನಿತಾನಪೀನಪಯೋಧರಂಗಳಂ |so» . ( ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ ) ಇಂತು ಕಾವ್ಯಸಾರದೊಳೆ ಆಸ್ತಾನವರ್ಣನಂ. ೧೭, ನೌವರ್ಣನೆ ವೃಸ್ತಾಲಂಕೃತಕನೈಯಕ ಪ್ರವಿಗಳದ್ಧಾಪ್ಪಾಂಬುಲೆಲಾಕ್ಷಿಯತೆ | ಪ್ರಸ್ತುನೀಳಕಚೌಥೆಯರಿ ಪ್ರಚುರಹಾಹಾನಿಸ್ಸ ನಾಕಂದೆಯರ | ಹನ್ನೊರುಸ್ಸುಟತಾಟತೋದರೆಯರಂತಾರ್ತೆಯಕಿ ಕಂಡ ಕೈರಂ || ದಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯರೆಂಬ ಕಂಸಸತಿಯರ ವಿಖ್ಯಾತನಂ ತಾತನಂ [೪೦೬ $ ನಕಾಂತೆಯರ ಹಾಗಸ್ಸುಟಮೋದಿತೋದರಿ ರಿ೦ತಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳೆ,