ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೩.) ಕಾರ್ನ್ಗಾರಂ, v೫ ೧- .. , ~ ~,

  • * * * * * *
  • * * *

ಗರ್ವಿತನೃಪಾಲಕಳವು | ದುರ್ವಿಳಸಿತಜನಿತಳೂರಿಚಾರದಿನೆನಸು | ನಿರ್ವಿಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಭೂವಧು | ಗೀರ್ವಾಣಾವೃತವಿರಂಚಿಸಭೆಯಂ ಪೊಕ್ಕಳ ೪೦೬ ತಾರಗೆದುಹಗಲೆ ನವಸಂ | ಧ್ಯಾರಾಗದೊಳೆಸೆವ ತಂದೆ ಪುನರುಚಿಗಳಿ | ಚಾರುಮಣಿಮುಕುಟರುಚಿಯೋಳೆ | ರಾರಾಜಿಸಿ ವಿಷ್ಣುಗೆ.ಗಿ ನುಡಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ isov ಉಜರಾದಿಂ ನಿಜಾಸ್ಥಾ || ಬೈದ ಕಂಪಿಂಗೆಟಗುವಳಗಳುಂ ಬೆಳ್ಳುರ್ವಂ | ತದನೆ ದತನಾಂಶು ಪಾಲ್ಗಡ || ಅದೊಂದೆನಲ್ಪುದಿಯ ಹರಿವಿರಂಚಿಗೆ ನುಡಿದಂ |8ರ್o (ಜಗನ್ನಾಥವಿಜದಂ) ಕವಡೆ ಕಂಕದಿರ್ಕುಮೆ ಮರುನ್ನ ದಿಟುಂ ಪು.ಸೆದಿಕ್ಕೆ ಕಂದು ನಾ | ಅದೆ ಪೊಸಪೂವುಮೇನಚಿಯ ಚಂದನದೊಳೆ ಕಿಡಿ ಪಟ್ಟದೇ ಸುರಕ | ಸೆದೆಗಡಲಂ ಕರಂ ಕಡೆಯೆ ಸೆರ್ವಿಸದೆ ಶಾಂತರಪ್ಪರಂ || ಮದಮುದಿತಾತ್ಮರೇ೪ಸೆ ವಿಕಾರವರೆಯುವದೇಕೆ ಸೈರಿಪಕ \8೧೦ (೬ರ್ಧನೇಮಿಪುರಾಣಂ। ಇಯದೆ ಕೆಮ್ಮನುಂತೆ ಭುವನಂಗಳಸುಂಗೊಳ ತಕ್ಕುದೆಂದೊಡೇ ।' ಮಟಕಮನೆಂಬುದೆ ವಿರಿದಿದೆನ್ನ ಭುಜಾನಿಗೆ ತೆದು ಪೂಸಲುಂ | ನೆಯದು ನೀನಿರಾನೆ ರಿಪುಸೇನೆಗೆ ಸಾಲ್ಮನವುಂಕಿ ಪೇಡಿವಾಡಿಗ | ಟೈಅವೆಡೆಗೈದು ಕೈಯುಂಗುರೆ ಸಾಲದೆ ನಚ್ಚಿನ ಕೈದುವೆಟ್ಟುದೇ 8೧೧ (ಕೂದಕಂ) + ಕಂಪಿಂಗೆಆಗುವಂಚವಿಂಡುಗಳನೆದೆಳೊದವೆ, ಲಿದೆನಲೆ ನೆರೆ ಪ್ರದಿಯ. 8 ಬೇಡನನಿಟ್ಟೂ ಆ.