ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೧೦೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಆಖ್ಯಬೋಧಿನಿ 101 ಭವ ಚೈತು ಬಹುಳ. ಖರ್ಚು ರೂ, ಆ, ಪ. g & C 0 & G | $ $ $ ೧ ೦ 0 . ೦ ೦ ೦ __F 6. ೨೦ 0 |೦ ಬಹುಳ L, ಅಕ್ಕಿ ಸೇರು ೫೦ಕ್ಕೆ... ಸಾವೆ ಗಾಡಿ ೧ಕ್ಕೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪಂಚೇರಿಗೆ, ಬ, ೧೧, ಜೀರಿಗೆ ೧ ಸೇರು... ಆಪ್ಪು ೪ ಕೇರಿಗೆ............ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ೨೦ಕ್ಕೆ................. ಯಜಮಾನರು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ರಂಗಣ್ಣನವ ರಲ್ಲಿ ಸಾಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು, ೩, ೧-೦ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು..... ೧೫ ಆಳಿಗೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳಿನ ಸಂಖಳ, ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಖ, ೩? ಜಂಗಮಯ್ಯಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು........ ಜಮ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಕೈಲಿ ಬಾಕಿ ನಿಂತಿರುವುದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಿನ ತಪಶೀಲು. ಮನೆಯ ಖರ್ಚು... ಜವಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು. ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಆಳಿನ ಸಂಬಳ.. ವನಯು ಬಾಡಿಗೆ ಧನು ಖರ್ಚು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು-ಜವಳ್ಳಿ..-ಳಿ-೦ 0 ೧೦ vH || o A 8 & $ |b ? ? ? 21 ನ 2 3 } 6 009 ೦ ೦ ೦ b r) o] ಹಿ & | . o o o o o 3 | o! }