ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೧೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಲೇಬೈಬೋಧಿನಿ 109 ನಗದು ಭವು ಜನಸ. ಜವು ಜನು ಖರ್ಚು ನಗದು ಖರ್ಚು ರ]ಆ, ಪರೂ, ಆ ಕ್ಕೆ ಕೈ. ರೂ, ಆ ಪೈ ರೂ.ಆ, ಪೈ ܩܘ. ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ನಗದು ಹಣಕ್ಕೆ ಕೋಲ ಡದ್ದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲ ೧೦ ದರ ಯಲ್ಲಿ" ೧ok olo | 16 o೦೦ ° ಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಜನು ಸ ಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲ ೨೦ * ದರ ೧೧ರಲ್ಲಿ. ನಗದು ಬಿಕರಿ ದಪ್ಪಕಿ. ಪಲ್ಲಿ ೧೦ಕ್ಕೆ ರೂ! [೧CV 0 ರಳಿ. 17ರಿಂದ 24ರ ವರೆಗೆ ಜಮಾ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲ 25. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಜಮಾ ನಗದು ೧೦{ 0 (ov ೦ ೦ 26 ಸಿಂಗೇಗೌಡರ ಬಾಬತು ರಾಗಿ ನಗದು ಬಿಕರಿ ೬೪ ಪಲ್ಲಿ ದರ 8 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ದಳ್ಳಾಳ ರೂ. ಗೆ ೬ ಪೈ, ಜಾತ ... ವರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮೆ ದಳಾ೪-ಮೇಲಿನ ಬಿಕ ರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. v೦] • |