ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೧೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


అభ్యబిధిని 115 ರಾಮಯ್ಯನವರ ವರ್ಗ ನಗದು ಜಮಜಿನಸಿ ದವು ಜನಸಿ ಖರ್ಚು ನಗದು ಖರ್ಚು ರೂ ಆ ರೂ. ಆಪ್ಪ ರೂ, ಆ ಪೈ.ರೂ, ಅ. ಹೈ। Do! 0 -೧-೯೦ ಖರ್ಚು ಅ ಆ್ಯ ಸಲ್ಲ 4 ovo oX-೧-೯೦ ಜಮೆ ನ ಗದು ( ) o೩೧-೯೦ ಖರ್ಚು ನಗದು ( ) | ೩೦-೧-Fo ಖರ್ಚು ನಗದು ( ) ಜಮೆ ನಗದು ( )

0 0 0 ೦| ೧೦೦ ೦ | 0 ನಿಂಗೇಗೌಡರ ವರ್ಗ ನಗದು ಜಮಟಿನಸಿ ಜವು ಜಿನಸಿ ಖರ್ಚು ನಗದು ಖರ್ಚು ರೂ ಆ, ಹೈ ರೂಆ.ಪೈ. ರೂ, ಆ, ಪೈ, ರೂ, ಆ | L೧-೦ ಖರ್ಚು ಅ

  • ೪ ಪ ( ) ೩೯°| ೧೫-೧-Fo ಬಮ ರ | ೪ಾಳ ಬಿಕರಿಗೆ ರಾಗಿ

' ೧oo ( ) ೦೧-೯೦ ಜನ ದ ೪ಾಳಿ ರಾಗಿ ಪೈಕಿ ನಗ ದುಬಿಕರಿಆದವಿಗೆ (0) | ೨v೧-Fo ಖರ್ಚು ನಗದು () ೧೩೫ ೦ ೨೯-೧-ro ಜವು ದ ೪ಾಳಿರಾಗಿ ಪ ೩ ) 1 2