ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೧೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


116 ಲೇಬೈಬೋಧಿನಿ ಬೋರಣ್ಣನವರ ಸ್ವಂತ ವರ್ಗ, ನಗಳು ಜವುಳನಸಿ ಜಮ ಜಿನಸಿ ಖರ್ಚು ನಗದು ಖರ್ಚು ರೂ.ಆಹೈ.ರೂ ಆ ಹೈ. ರೂ,ಆಪೈ ರೂ ಆ ವೈ. 0 0 0 0 ೦ ೦ ೦ ೦ ಈ ೦ ೦. 0 ೦ ೦ ೦. Foo ° |೦ | ೧-೧-೯೦ ಜವು ಬಂದ ನಾಳದ ಸರಕು (0) Hoooo ಜಮ ಬಂಡವಾಳ ನ ಗದು ( ) ನಗದು ಬಿಕರಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲ ೪ ) | ೫-೧-Fo ನಗದು ಬಿ | ಕರಿ ()| ೬೦ ಓ೧೦ ನಗದು ಬಿ ಕರಿ ()| ೧೫-೧-Fo ಖರ್ಚು ನಗದು () Hooo ಖರ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ೦ಪ್ಪ | Pojo ೧oM o c ನಗದು ಕೊಂಡದ್ದು | ಅಕ್ಕಿ () ೧೦ o} 0 \nwood ೧೧-೯೦ ನಗದು | ಬಿಕರಿ ಅಕ್ಕಿ () [೧ov ೨೦ oಓ೧-Fo ಜಮ ದ ೪ಾಳಿ () al೧೦| ೨೯-೧-Fo ಬಮ ದ ೪ಾಳಿ () ಆ೦-೧ro ಖರ್ಚು ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ) 1 da ೩೧-೧-ro ನಗದು ಕರಿ ಅಕ್ಕಿ ಪ೧೫ಕ್ಕೆ (Nov ಖರ್ಚು ಅಕ್ಕಿ | 0 0