ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೧೩೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಆಟೋಧಿಸಿ 125 ಜನವರಿ 034 ಬವು ಜನವರಿ, ೧vYo ಖರ್ಚು ಕ್ರಿ. ಆ ರೂ ಆ ಪೈ।

  1. 0

-0 | ನಿಂಗೇಗೌಡರಿಗೆ ನಗದು....೧೭೫೦]o | ದಳ್ಳಾಳಿ. ೨೬ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಂದ ಇವರ ಲೆಕ ಕೆ ೧೫ooo

  • * ೩೦ ರಾಮಯ್ಯನವಲಂ।

ದ ಪತ್ರದ ಬಡ್ಡಿ ೩೦. ರಾಮಯ್ಯನವ ರಿಗೆಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ...... ೧೦೦]ojo ಬಗೆ........| ೩೧ ಲಿಂಗಪ್ಪನವರಿಂದ ೧೦ooo ಅಂಗಡಿ ಬಾ ಡಿಗೆ ܘܩ ನಗದು ಬಿಕರಿ ಸ ೧ ಕಿ ೧೦

  • ಪಲ್ಲ...

೧೧೫||೦ «೦೦ |೦ | 0 ನಗದು ಬಿಕರಿ | ದಪ್ಪಕ್ಕಿ....... ಮುಂದಿನ ತಿಂ ಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು, ೯೪೩ ೧೦೦ 83{. ೧೦೬೩|೧೦| ೧೦೬೩೧೦೦