ಪುಟ:ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ.djvu/೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


46 ಲೇಖ್ಯಬೋಧಿನಿ -, ಶ್ರೀಮದಹೋಬಲ ಮಠಕ್ಕೆ. - ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇನಮಃ ಶ್ರೀವದವರ್ಗಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನಾಚಾರಾಣಾಂ, ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕ ಇಕಾರಾಣಾಂ, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರಭಯವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಶ್ರೀಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜನಿದ್ದಾಂತನಿರ್ಧರಣಸಾರ್ವಭೌಮನಾಂ, ಶ್ರೀಮು ದಹೋಖಲಗುಹಾವಿಹಾರಿರಮಾನರಹರಿಚರಣ ಪಾವತಲ್ಲಜಾನವರತ ಸೇ ವಾಸುಧಾಸಾದಸಂತುಷ್ಟಾಂತಃಕರಣಾನಾಂ, ' ಶ್ರೀರ್ಮಾ ಶಠಕೋಪ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯತೀಂದು ಮಹಾದೇಶಿಕಾನಾ೦, ದಿವ್ಯಚರಣಾರವಿಂದ ಯುಗಳೀಸನ್ನಿಧ. ೩ ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಮದವು ವೇದವ್ಯಾಸಾಯನಮಃ, ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ, ಸರ್ವತಂತುಕೃತಂತ್ರಾ ದೈನೇಕ ಗುಣಗಣಾಲಂಕೃತಾನಾಂ, ಶ್ರಮದೈಷ್ಣವನಿದ್ದಾನ ಪುತಿಪ್ಪಾ ಪನಾಚಾರಾಣಾಂ, ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮವೇದವ್ಯಾಸದಿವ್ಯಶ್ರೀಚರಣಾರಾಧ ಕಾನಾಂ, ಶ್ರೀಮದುತ್ತರಾದಿ ಮಠಾಧೀಶರಾಣಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತೃತ್ಯವೀರ ಯತಿವರ ದಿವ್ಯಕರಕಮಲಸಂಜಾತ ಶ್ರೀಮತೃತ್ಯಧೀರಯವರ ದಿವ್ಯಶಿ ಚರಣತಾಮರಸಯುಗಳದಿವ್ಯಸನ್ನಿಧೆ. ೪, ಶ್ರೀ ಪರಕಾಳ ಮಠಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಹಯವದನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇನನು. ಶ್ರೀಮಪ್ಪೇದಮಾರ್ಗಸುತಿಪ್ಪಾಪನಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಪರಮಹಂಸಪರಿ ಪ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ, ಸರ್ವತಂತುಸ್ತಂಭಯವೇದಾಂತಾ ಚಾರ್ಯಾಣಾಂ, ಶ್ರೀಮತ್ಕವಿಕಥಕಕಂಠೀರವ ಚರಣಯುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಮಸ್ತಾತ್ಮಭರಾಣಾಂ, ಶ್ರೀಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜ ಸಿದ್ದಾಂತನಿರ್ಧಾರಣ ಸಾರ್ವಭೌಮಾನಾಂ, ಶ್ರೀಮತಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕೃಪಬುಹ್ಮತಂತ್ರ ಪರಕಾಲ ಯತೀಂದುಮಹಾದೇಶಿಕಾನಾ೦, ದಿವ್ಯಚರಣಾರವಿಂದಯುಗಳದಿವ್ಯಸ ೩ಧ,