ಪುಟ:ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪೀವಿಲಾಸಂ.djvu/೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಟಕ ಕುಪ್ಪಮಂಜರಿ ಒewwwx ಬಲದೊಳು ರಮಣೀಯವೇಷದೊಳೀತನ | ಬಲವಂತನಾದುದರಿಂದ | ಬಲರಾಮನಂಬಭಿಧಾನನಾಸುಗಳಿವು ಕಲಿಮಲಹರವಹುದೆಂದ !v8 ಎಂದು ಜೈನ ಪದಮ್ಪಂದ ತಲೆವಾh | ನಂದನಿಂದಪ್ಪ ವಡೆದು | ಛಂದನು ಗಾರ್ಗ್ಯ ತನ್ನಾಮಕಿಲ್ಲಿ ಗೋ | ವಿಂದನಿದ್ದನು ನಂದಗೃಹದಿ |va ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಸಂದನ ಕಾಂತ ಗೋ | ವಿಂದನನಾಡಿಸುತಿರಲು | ಬಂದ ವಾತಸುರನೆಂಟ ಕಂಸನ ದೂತ | ನಿಂದು ನೋಡಿದ ವಿಯತ್ತಳದಿ Hvಷಿ ಅರಿದನಸುರನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮುರಾಂತಕ 1 ನಿಂದೆ ಮಾತೆಯ ತೊಡೆಯಿಂದ | ಸರಿದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಸರಿ ಧರೆಯೊಳಗಾಗಳು | ಸರಿದಾಡುತಿರ್ದ ಲೀಲೆಯಲಿ !!vg ಇರಲು ಗೋಕುಲದೊಳು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ) ತುರುಗಾಹಿಗಳು ಬೆದರಿದರು | ಹರಿದಾಡುತಿರ್ದ ಜೀಕುವನಪಹರಿಸಿ ಕೊಂ | ಡಿರದೆ ರಕ್ಕಸ ನಭಕಡರೆ Avv ಅಂಬರಕಡರಿ ದಾನವ ಸುಳಿಸುಳಿದು ನಿ ! ಇಂಭರನೊಡನಾಡುತಿರಲು || ಪಂಬಲಿಸುತಲಿ ಮೇಲ್ನೋಡುತ ಗೋಪಶ | ದಂಬ ಬೆಂತಿಸುತಿರ್ದುದಾಗ Hರ್v | ಆಸಮಯದೊಳಸುರಾಂತತ ತನ್ನಯ | ದಾಸರಾರ್ತಿಯ ಕಂಡು ನಗುತ | ಏಸು ಹೊತ್ತಿ ವನೊಡನಾದವೆನುತ ಕಂಠ | ದೇಶವ ಪಿಡಿದ ಹಸ್ತದೊಳು RFo ಕೊರಳ ಪಿಡಿಯಲು ದಾನವನಸು ದೇಹದಿಂ | ತೆರಳಿತು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲಿ || ಧರೆಗೆ ಬೀಳಲು ಗಿರಿಯಂತೆ ವಾತಾನುರ | ನುರದೊಳಾಡಿದ ಮುರವೈರಿ Fo. ನೋಡಿದಾಗ ಗೋವಳರು ಶ್ರೀಕೃ ಸ್ಮನ | ರೂಡಿಗಚ್ಚರಿಯ ಶೀಲೆಯನ: 1 ನಾಡಾಡಿ ದೈವವಲ್ಲಿವನ ಬಾಲಕನೆನು ) ತಾಡಿಸಿದೆವು ಜಗತ್ಪತಿಯಾ |Fo ಇಂತು ಭುಮಿಸುವ ನಂದಾದಿಗಳನು ಕಂಡ | ನಂತಮಹಿಮ ನಸುನಗುತ || ಭ್ರಾಂತಿಯ ಬಿಡಿಸಿ ಮೋಹವ ತುಂಬಿದನು ತನ್ನ ಕಾಂತಭಕ್ತರಿಗೆಂದಿನಂತೆ ೧೯೩ ನಂದಯಶೋದೆಯರಾಪರಮಾತ್ಮನ | ಕಂದ ಬಾಯೆನುತ ತಕ್ಕವಿಸಿ ! ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಗುಳೆ ಮಾಧವನನಾ | ನಂದದಿಂದಾಡಿಸುತ್ತಿಹರು ೯೪