ಪುಟ:ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪೀವಿಲಾಸಂ.djvu/೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ರೂ, ಆ ಪೈ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು :- ಕಿಕದೇವರಾಯನ ಗೀತಗೋಪಾಲ ಪ್ರಬಂಧ .. 0 12 0 ಭಗವದ್ಗೀತಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನ (ಪ್ರಾಚೀನ ಟೀಕಾಸಹಿತ) ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷ (ದ್ವಿಪದಿ, ಉದಯರಾಗ). .. 0 1 0 18 ಶ, ಧ್ರುವಚರಿತ್ರೆ (ಉದಯರಾಗ, ವಾರ್ಧಿಕಪಟ್ಟದಿ) .. 0 1 0 N ಹ ಹ ಸ ಮತಗ್ರಂಥಗಳು :-ಗದ್ಯ 17 ಶ. ವೇದಾಂತವಿವೇಕಸಾರ, ಪ್ರಥಮಭಾಗ (ಅದ್ರೆ ತ).. 1 6 6 17 ಶ, ಚಿಕದೇವರಾಯ ಬಿನ್ನಪಂ (ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವ ತ) .. 0 10 0 19 ಶ. ಜೀವೇಶ್ವರ ಸಾಂಗತ್ಯಂ (ಅದ್ವ ತ) .. .. 0 1 0 ಮಂ, ಆ, ರಾಮಾನುಜೈ ಯ೦ಗಾರರ ನವೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು :- ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ + ಆದಿಪರ್ವ ಮತ್ತು ಸಭಾಪರ್ವ 0 # 0 ಕವಿಸಮಯಂ-ಕಾವ್ಯರಸವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ವಿಮರ್ಶೆ .. 1 4 0 ಸುವ್ರತ-ಕರ್ಮವಿಲಾಸವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಕಾದಂಬರಿ .. 0 12 0 ಕವಿಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಂಶೆ .. 0 3 0 ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮೇಯ ವಿವೇಕ-ಮತಬ್ಧಾವತರಣಿಕೆ .. $ 2 0 * ಪ್ರಬಂಧಾವಳಿ ಅಥವಾ ಐಹಿಕಸುಖಸಾಧನಂ .. N.B.~* ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕೋಶಗಳು ಪುನರ್ಮುದ್ರಣವಾಗತಕ್ಕವುಗಳು. Apply to :- M, AJI, NARASIMHACHAR, BA, Karnataka Kavya Kalanidhi Office, Mysore