ಪುಟ:ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪೀವಿಲಾಸಂ.djvu/೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪ್ರಕ ಟ ನೆ , -:0:- ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಎಲವ ನಾನಾವಿಧ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ಕ್ರೈ-ಯೋಲಂಕಾರ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಘಂಟು ವೈದ್ಧ ಜಾತಿನ ಸೂಪ ೭ ಗ್ರಂಥ ಸಂಗ್ರಹದ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ಹಾಸಲು ಸಹಿತ ೩-v-೦ ಈ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು, ರತ್ನಾಕರಾಧೀಶ್ವರಶತಕಂ, ಅಪರಾಜಿತೇಶ್ವರ ಶತಕಂ 0~~V-o .6 ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವಂ, ಟಿಪ್ಪಣಿರೊಡನೆ | ೧------೦ &, ಕರ್ನ್ ೬' ಕ ಬಾಂಟು C-----೬ ಹುದೆ 5 ವರ್ಮು ( ಪತಿವ್ರತಾಧರ್ಮ ) ಇ-- ೬-2 ಚತುರ (• ಈ-ಟು 0--೪-- ೬, ಉವೆಬಾವಿತಾಲಂಕಾರ ... --೦-೬ ೬. ವಿತ್ರವಿಂದಾಗೊವಿಂದಂ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಡನೆ C~ ೧೪-೦ V, ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರಚಕಿತು (ಅಲಂಕಾರ) ೧--V - 0 ೯. ಶೃಂಗಾರರತ್ನಾ ಕು(ನವರಸಪ್ರಕರಣ) 0- ೧೦-೧ ೧ ಕೃಷ್ಣ ಗಮೀವಿರ್ವಾ ಸಂಗತ್ಯ ೦- ೫ ---೬ ೧೧, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪುರಾಣಂ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಡನೆ -೦ -2 ೧.೧ ಗದಾಯುದ್ಧ ೧---8 -2 ೧೩, ಚಿಕದೇವರಾಯ ವಂಶಾವಳಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಡನೆ ೧~~V ~ ಈ ದರಕ್ಕೆ ಹಾಸಲು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೈಸೂರು ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಆಫೀಸಿನ ಯ, ಮೈಸೂರು ದಿ, ಗಾಜ್ಞಯೇ ಟ್ರೇಡಿಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ ಯ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ೯ 0 # * * • • •