ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೦೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬ - ೨ tv - ಕರ್ನಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ಅರ್ಭಕಾಂತಕಯ್ಯಾಮಾಯಸಕ್ರಸಂ | ಗರ್ಭಸ್ಥವಾದ'ಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ರಾಮಕಸುಮಾ ವಿರ್ಭವಿಸಿ ವರದರಾಜಾಖ್ಯದ ತತ್ತುರದೊಳಿರ್ಪಂ ಪೊಡರ್ವಿನಿಂದ !೪೦ || ಘನಭತ್ಯಾವಾನಾಭ ರವಿಕೊಟ್ಯಾಧ ! ಕನಕರುಚಿರಸುವಾಸ ಸತ್ಯಸುಭೋತ್ಸಾಸ : ವರತನಜಾತಸ್ರಮಥರ ಪಾವನಕಥನ ಭುಜಗೇಂದ್ರರಮನ ಸತ್ಕಮಲ ಅಸಮಾನತಟ್ಟವನವಾರ ಭವದೂರ ! | ನಯನ || ಮುನಿಸತಾನಂತಕಣಿ ಸರ್ವತಾ? : ವಿನುತವೇದಸಮಾಜ ತ್ರಿವರದರಾಜಸಿರ್ಸ ಕಂಚೀಪುರದೊಳು || 80 || ಉರಗೇಂದ್ರನುಂ ಕಸುಧಾಕಲ್ಪನ : ವರಪೀತವಾಸನ'ವು ಭಾಸನ ! ಕರವಸಶಾಮನು ಭುವನಾಭಿರಾಮನು ಸುಪವಿತ್ರಾರಿತ್ರನುಂ || ಸರಸಿಜಾಕ್ಷನು ವಿಜಿತಾಕ್ಷ ದಕ್ಷನು ! ಸಿರುತಮಾಂಗಲ್ಯಂ ವನಜಕ್ಕಚ ಅನು: : ಕರಣವಿಶಾಂತನುಂ ಶರಧಿಜಾಕಾಂತನುಂ ಕಾಂಚಿಪುರದೊಳಿರ್ಪನುಂ ||3|| - ಶರಾಜನ್ಮಕನಮರಾಂಭೋಜಧಾ ? ಸ್ಕರ ಚತುಷ್ಪರಾಜಾಜಿತ ಮಹಾಸ' : ತರಕರುಣ ನಿರ್ಮಲಪ್ರಸನ್ನ ಸನ್ನುತವಿಬುಧನ್ಸವ ವೃಂವಾರಕಹಿತ ! ಕರಿಬಂಧನವಿನಾಶ ನಾಶರಹಿತಂ ಪುಪ್ಪ : ಕರವಿತಂ ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತ ವಿವೃತ : ವರಕುಂಡಲ ಕುಂಡಲಿಪಕ ಕಡುರಯ್ಯದಿಂದಿರ್ಪನಾಪುರದೊಳು ೪೩ - ವಾವಶಾಮಪ್ರಧಾಮವು ಸುಲಾಲಿತನ ಯರವಿಂಭಾಪುಂಜರಂಜಿತ ಕದಂಬರು : ವಾರಾಣಿತದ್ದ ವಾಲಾಲಂಕೃತಕಂಧರವರಹಾಸಭಾಸಾನ್ವಿತಂ । ಚಾರುಸುಮನೋರೋಪರ್ವ್ವವಪ್ರಚಾರದೆ ಮ : ಹಾರಚನವತ್ತು ವೃಂದಾವನಾಂತಮೋ ಮುವ ವೇ' ಮುಂಗಾರ ತೆಜದಿಂ ಕಿಡಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ ನಳಿನಿರ್ಸನಾಪುರದೊಳು | ಆ