ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಟರತ್ನಂ ಶಾಂತರಸುತಾವ್ರಜಧಾಂತಾವುಲಾರುಣ ' ಸಾಂತ ದಿಕ್ಸ್ ಕವಿಶ್ರಾಂತಯಕ ಮತ ೨ ; ತಾಂತಕರತಾತ ವಿವಾಂತವೇದ ಸುಜಾತಕನತಮkಮ !! ಕಂತೇಯವರ ನಾಗಾಂತಕವಥ ಮರ , ದಂತಿವಬಂಧನಕ ತಗ್ರತಮನನೋ• ; ರತೆ ತತ್ತು ರವರದೊಳು ತಳಸಮಾಕಾಂತರಾ: ತಲು ೪೫! ಪರವಸ'ಮುಖಾಂವಭಾವವು : ತರಭಕ್ಷದ.ಕೆಮಪ್ರಭವವಿಭವಮಿ : ಶರಧಾತುವರವಿಲಂಬಿತನೊಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣಮೇಳ ಸ್ವುತಿಸುವ ಇರದುವಿಧಿಸ ಭರಪ್ರವೃತಿಯುವರಾಕ್ಷ , ಸರನಳ ವಿಯೋ'ಗಾಢವಿಸಿ ಜಯಮುದಧಿಯ' ನ' ಪೊದೆ, ತತ್ತು ರ ಸ ನನ್ನ ನಾಪಿತನ ಕೀಲಕನ ಪೊಗಳwwವೆ ಅವನದುಗಾಟದ ಕೋಣೆಗೆಗೆದ ಗಂಗೆ ಭವ ! ನಾವಳಿದು ಪಾವನಗೈದು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಡಾವನ ಸುನಾಏ ಜವಾಹತನಾದದ ಸಮಸ್ಯಲೋಕ | ಆವನಕ್ಕಿದ೪ರಳುಪಲಾರ ಪ್ರ ಭಾವಪೂಣ್ರ ವಾವನರಸಿಸಕಲಜಗ : ತೀವಲಯದೈತ.ಯಮಾದುವಾದ'ವಾದಿದೇವ ನೆಲಸಿರ್ಸ : 82 ! ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದೆಗೆದವಂ ಶಿವಮಡಿಗೆ ! ಪೂವಾದವಾವನ ಮುಖ ಏಮೊಗದನನು ! ರಾವಳಿಗೆ ಕರ್ತವಾದವಾವಡಿಸಿದಳಾದ ಸಕಲಲೋಕದ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯಕಡವಾದಳ : ಛಾವನ ಭುಜಗಳಿದೊಗೆದು ಸಮಸ್ತಭವ ಕಾವಳಿಗಧಿತರಾದ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾಜಗತ್ತಿಸಿಸಿವ ಮಹಿಮಸಿರ್ದನು ತೀvi ಗೋವರ್ಧನವನೆತ್ತಿ ಗೋಕುಲದ, ಮಂದರ | ಗ್ರಾವನಂ ತದನರ್ತ್ಯರ, ಛಪ್ಪನೆಂಬ ಖಳ ! ತೆವದಿಂ ಬಿಡದೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಲನ ಮೂಡನಾದವನ, ರತ್ನದಿಂದ ||