ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Nes M ಬ 9 ನರಿಮಹಾತ್ಮರಿ. net ಹಾಲೆ ತಾಳಂ ಕೊಲೆ ದಿಂಡ ದುಂಡಿಗ ಬೋರ | ಜಾಲಿಯಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ವತ ಬೆಳೆಲಣಿಲೆ || ಜೀಲ ಸಾಲರುಟಾಳ ಬೋಳ ನವಿಲಾಡಿಯಿಬ್ಸಿಡಿ ಬಂಗರಳಿಯರ೪ || ಹೂಲೆ ಹಾಲವಿ ಹುಣಿಸೆ ಹೊನ್ನೆ ಚೆನ್ನಂಗಿ ಕಂ | ಚಾಲ ಗೊmಾಲವ ಗರಗಿಲೆಲವ ಭೂಧಾರ || ಹೀಲಿ ನಿಲಿಕುಲಿಚೇಲಿಯ ತೊರವತಿ ಸೇರಿ ತುಪ್ಪೆಗಳರ್ಪುವು ||೩೬|| ವರಯಜ್ಞಶಾಲೆವೋಲ್ ದ್ವಿಜಪರಾಜಿತಮ್ | ಮರವರೇಣ್ಯಸಾನದಂತೆ ರಂಭಾಭಿ || ವಿಲುಪ ಪಥ್ಯಾಂಗನಾವಾಟಿಯಂತೈದೆ ಪರವೃತವಯಂ ಸೈನ್ಯದಂತೆ || ಕರವೀರವರ್ಗಮಯ ರಜತಗಿರಿಯಂತೆ ಭಾ | ಸುರನೀಲಕಂಠಲೀಲಾಸ್ಪದಂ ನೈಮಿಶದ || ಯಿರವಿನಂತನವರತಸಂ [ಯಮಿ] ಯುತಮವಾಗಿ ನಗತೆವನಮೆಸೆದುದು || ಎಸೆವಾನಹಾಗಿರಿಯ ಮಸ್ತಕದ ವಿಸ್ತಾರ | ದೆಸಕನಂ ಕಂಡು ಮನಸಂದು ಸಾನಂದದಿಂ | ಶಶಿಕಲಾಮೌಳಿಯತಿಲೀಲೆಯಿಂ ಪೂರ್ಣಸಂಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತು || ಸಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಂತ ಶರಣಾಗತ | ಪ್ರಸರದ ಮನೋಭಿಷ್ಟಮಂ ತುಷ್ಟಿಸುವೊಲಿಯು || ತಸಮಾಕ್ಷನಗಜಾಸಮೇತದಿಂ ಭೂತಲಕಿದೀಗ ಕೈಲಾಸವೆಂದು || ೩ || ಚಿತ್ರಚಾರಿತ್ರ ವರದಿ೦ದ ಸತ್ರ ಶತ | ಪತ್ರಭವಗೋತಾ ಹಿತದಶಚಯಕೃತ || ಸೋಕಪುತ್ರ ಸುರತಾತ್ರವಪುರತ್ರಯವಿಜೇತ ಕೃತಧರ್ಮಯಾತ್ರ|| ಧಾತ್ರಿಧಸುತ್ತಿಕಳತ್ರ ಮಿತಾ" ನ | ಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಭಾನು ಸುನೇತ್ರ ಧಾವು || 'ಗಾತ್ರ ಚಿತ್ರಾಂಗದಜೆನಾವೃತಂ ನೆಲನಿರ್ಸನಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರೀತಿಯಿಂದ || ೩ || - ವಿಶ್ವಂಭವಾಂಬರ ಬೃಹದ್ದಾನುವಾರಿಸ್ಸಷ | ದಕ್ಕಸಿಯಷರೋಚಿ ಯಜಮಾನಹರಿ || ದಶಾಂಗ ಮಂಗಲಾಕುಚಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೊರೋಭಾಗ ಭೋಗಿಭೂಪ ||