ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಂದಿ ವಾಹಾತ್ಮ M | ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ, || ಸೂಚನೆ :- ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಯಕಂ ವೃಜಿನಸವ | ಗಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿಭ ನದಿಗಂದೊಣ್ಣು ಪೇಳ್ನಾ || ಕೂಷ್ಮಾಂಡಸರ್ವತದ ಮಹಿಮೆಯುಂ ಕೇಳ್ವರ ದೋಷ ನಿತೈಷಮಾಗೆ | ಸುರಾಜರಾಜ ಮನ್ಮಥನಥನ ವಿಲಸಿತಾಂ | ಬಂಕೇಶ ಕೇಶವಾರ್ಚಿತ ಚಿತೃರೂಸ ಸ || ತರುಣಾಮಯಾಮವಿಮುಕಪಭಾಂಗಾರಿನಿಲಯವಿಲಾಸಹ | ಕರಟತ್ವಚಸುವಾಸ ವಾಸವಾತ್ಮದತ್ತ ! ಶರಶರವಿಜಾತಕಾರಣ ರಣವಿಜಿತಮಹಾ . ಸುರ ಸುರತರಂಗಿಣಿ ಮಸೋಮಧತ ನಂದಿತಸಹಿಸತತಂ || ೧ || ಚಾರುಮುನಿವಾರನೋವಧರಿಸುವುದು ಮಹಾ ಘೋರಸಂಸಾರಾಂಧಕಾರವ ಇದೀಪ ವಿ || ಸಾರವನರುಹಕುತಾತ ಸತ್ಕಥೆಯನೋರಂತೆ ಕಾಂಡಗಣಪಂ | ತೋಟವಾಪರಧರಯಂ ತಿರುಗಿ ಬರೆ ಕಾತಿ || ರಾರಾಜಿಸಾ ರುಚಿರಕಾಲೀಲಂಕೆ ಕಾಂಚಿಗಳ ಕೃ೦ || ಗರಸರಸಪೂರಕೆ ಮುವಂದಳದೆನೆಂವಾನಂದಿಯೊಳ್ ನುಡಿವನು || ೨ || ಇಂತೆಸೆವ ಕಾಂಚಿಪುರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ || ದಂತರದೊಳೊಪ್ಪುವುದು ಶ್ರೀಶೈಲdಖರಿಯೋ || ರಂತೆ ಪೂರ್ವದ್ವಾರ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಂ ಪಶ್ಚಿಮದ್ದಾರ ಬ್ರಹ್ಮಶರಂ || ಅಂತಕದಿರಾನ್ಸಾರಮಾಜೋತಿ ನಿದ್ದಿ ವಟ | ಕಂ ತೋರ್ಪ ಉತ್ತರದ್ವಾರಂ ಮಹತ್ಸರಮಿ | ದಿಂತು ನಾಲ್ಕತ್ತೆಂಟುಗಾವುದದ ಗಣನೆಯಿಂ ಸರ್ವಿ ಪರ್ವತವೆನೆದುದು ||೩|| ಶಶಿಕಾಂತನಿತರೊಬ್ರಚೆವಿ'ಚಿದಂ ತನಂ | ಬಸಮೂಹತೀಕರಗಳಿ೦ ದಂಡಜವಜ || ಪ್ರಸವದಿಂ ವಿದ್ರುಮಲತಾಳಿಯಿಂ ಕೃಷ್ಣಾಳಿಕೊಭೆಯಿಂ ಸತತಾನರ | ೪ ೬