ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೪೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


* ಕುರಿಯನ್ನು L 4 بن ವರರತ್ನಖಚಿತಮಂಜೇರದೀಧಿತಿ ಮನೋ ! ಹರವಾದ ಗುಲ್ಬಂಗಳಿ೦ ಶರಧಿಸಂಕಾಶ ! ಸರಳತರಜಂಘಾಯಗಳ೦ದೆಪ್ಪುವ ಭವಾನೀತನೆಸೆದಿರ್ದನು || ೫ || ಶರಜನ್ಮಗಣನಾಥರುಂ ಬಾಲಲೀಲೆಯಿಂ ದಿರದಾಡಲಾಸ್ಪದನುದಾನ ಬಲದೊಡೆ ಗಿರೀ ಶರಸುತೆಯಸಾರತಂ ಮಂಡಿನಿ ಮಲಾ ಸhದಿರ್ಸ ನಾಮಾಂಕದಿ || ಸಿರುಶನುವ್ಯಾಫಾಟಿನಾವತಸುಜದವಿ : ಸ್ಪುತನವರತ್ರಪ್ರಕಟಿತಕಸೂತ್ರತಾ ಸುರವಾದ ಸನ್ಮಧ್ಯದಿಂವಾಲಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತನೊಪ್ಪುತಿರ್ದನು || ೬ || ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತಸಿಜನಾಭಿ ಶೋಭಾಸಿತಸು ! ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಲ' ಕೈವಾಶಿ೦ತಿಕ ಪ್ರ : ಕ್ಷಮಾವಾಸೆನ ವರಾರಾಜಿ ತ ವಳವಿಡಿಗೊರೆ | ಲಕ್ಷಿಸೆ ಚತುರ್ದಶಜರ್ಗಗಳೆಲ ಪುಟದಿರ್ಸ ಕುಕ್ಷಿ ಕೇಳಾತು ಕಳಸೆ ಗಿರಿಜಾರ್ಕತಸು ! ಯಕ್ಷ ರ್ಕಮಕ್ಕೆ ತಾಕಿತಫಣಿಸಸೂತ್ರಯುತವಕ್ಷರ ವಿರಾಜಿಸಿದನು || 2 || * ನವರಂಗಭೂ'ಪಪಾರಣಗೈದು ಕೈ . | ಡವನಾಂತು ಸಿಲಾಭವು ತಳೆದು ವರ್ತುಳ * ತನ ಧರಸಿ ಸಲ್ಲ ಸುಡಮಾಲಾಕಲಿ ತವಾದ ಸುಗ್ರಿವದಿಂದ || ದಿವಿಜನಾಯ ಸಲ್ಲಲಿತಕಾತಿಯ ಕೇಳ : ಲ್ಲು ನ ಭುಜಗಳಿಂದುರಗದಾಜುಪೂರಗಳಿಂದ : ಅವಿರತ ವಿಶ್ವತೋಬಾಹು ಸಿಂಹಾಸನಾಗ್ರಳು ಕಣ್ಳನಿವನು || - ವರದಾಭಯಕ್ಕಾಸ ದಮವಾದ ಉರಗವಿ : ಸುರಿತಕಂಕಣಕ ನೆಲೆಯಾದ ವರವಿತ್ತಮಂ | ಕುರಸಭಾಂಗುಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾರ ವಿವಿಧಾಯುಧಕ್ಕೆಯಾದ ಅಸುಗೆದ೪ರಂ || ಜುವ ಕರಪಲ್ಲವಗಳಿ೦ ಕಂಬಳಾಕ್ಯತರ ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ಫರಕುಂಡಲಪ್ರಭಾಕರತಕwಂಗಳಂದುವಿಯೂರ್ದನು |F1 M ಒ - $