ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೪೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲುಧಿ, ಇಂತು ಗಣನಾತೀತವಾಗಿ ನೆರೆದಿರ್ದ ಗಣ || ಸಂತತಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಸತ್ಯನಂ ತಾಳ್ಳುವೊ | ರಂತೆ ನಂದಿಸಿರ್ದಂ ಕರವಿಲಗೃಕಲಧಿತಸಮ್ಮೇತ್ರದಿಂದ ! ನಿಂತಿರ೮ ಶಂಖಕಷ್ಟಾಂಡಕಮಹಾಕಾಳ | ರುಂ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಕಟಕಟ ಸದ್ದನಾಥ ! ರಿಂ ತಳ್ಳು ಕತಿಕಲಾವಳಿಯ ಪವಾಮಿ ಸೇವಾಸದಿಂದಿರ್ದರು ; ೧ || ಶತಕೋಟಿಗನಾಮಕಸಹಿತವೊರರ್ವ ! ರತಿಬಲವಿಶಾಖಪಾರ್ತಕಸಿಂಹರಪನ ! ರ್ಜಿತಭಿಂಡಿವಾಲಿಕುಂಡಿಕವಿರಲಂಬೋ'ದಾಗ್ನಿಕಲಗಿಸಲು ; ಶತಸದ್ಯಸಹಿತಲಾಮೋಘು ಮಹಾಪವ್ಯ : ಹುತದಿ ಕುವವ ಸುಮತಕನು ಮೂಕ' ' (ತಂಗಣರೊಡನೆ ಮ ಡನ ವಸವಾರಿಸನ್ನದ್ದರಾಗಿರ್ವರು ce ||

  • ನವಕಂ ರೌದ್ರಮಯುಂ ಮಜು ಮರ್ಕಟ : ಯಿಂದ ವಿತ್ತ “ವಿಕ್ಷತಾಸನಪದ ದುಂದುಭಿಗಂ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕೋ'ಮಹಾತನ ಕಾಲನಂ|| ಕುಂವವಿಷ್ಕಂಭಕ ಮಂಡಲಾಗ್ರ ದರ್ಪ , ದಿವಲ್ಪಮ ಕೊಟYರ್ಧನತ್ರವಾಸ ವುವರಂ ಸರ್ವಕಾಲವಿಕ-ತಿಗಣತಿಸುತಿರುತಿರ್ದರು , ೨೧ ||

ಇರದೆ ಸರ್ವಾಂತಕಂ ಸಮುವರೆಳ ೪ ಕುಮುದ : ನುರುಸುಮಕಾಸಾಯಿಂಟೆಂಟು ಚಂದ್ರಭಾ : ಸುರನುಹಾಕತನುಂ ಒಂಬತೊಂಬತು ಶಂಖವರ್ಣಾಂಗವ್ಯಂಗಿರಿಟದು : ಉರುಕಸಾಲಗಸಿ'ರೈತೈದು ಕೋಟಿ ಗಣ ವರರಿಂ ಮಹಾವಂಷ್ಟ ಸನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿಯಿಂ , ಗಿರಿಕುಂಡಲಂ ಕಜ್ಜಲಾಕೇ ಸನ್ನೆರಳಟ ಗಣದಿಂದಿರ್ದರು || ೨ || ಕನಸು ಕೋಕಿಲಾದಿತ್ಯರುಂ ಕಣೆ ; ಕೋಟಿಸು ತಾವಾಂಗನುಂ ಮುವತ್ತಳೆ .. ಕೂಟಿಯಿಂ ಸಂತಾನಕ ಮಹಾಶಂಖದೊಡನಾಭಿಲಲೋಹಿತಾಂಗ || ')