ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೪೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


నిలువ. ಒ ಶರಜಕಾರಣ ಸಾಕು ಗಿರಿಜಾಸ್ಯಹಿಮ | ಕರಕಿರಣಪಾನಲೋಲುಪಚಕೋರ ಪರಾಕು | ನಿರುಪಮ ಪರಾಕೆನುತ ಚಂಡಕೀರ್ತಿಗಳ್ಳದೆ ಕೀರ್ತಿಸುವಾರುವನಂ |jen|| ಕರಿದಾನವ ಮಾನಗೆಟ್ಟಳಮದಂ ಜಲಂ | ಧರನುರ್ಕಿಸಿ ದಾಂಟಿಸಿದ ಧಕ್ಕಡೆಯತನದ ! ವುರುಬಮುಗ್ಗಿ ಮದವ್ಯಾಧತಕುಗ್ಗದಿಸಮಗ್ನತೆಯುವಿಗೆಸಂಪದದ|| ಉರವಣಿಸಿ ಮುಂಬರಿದು ಹಳಚಿ ಖಳರಳಳುವಂ | ಪರಿಪರಿಯೊಳಭಿನಯಿಸಿ ತೋವಿ ನೆಬಿ ನಗಿಸುವಾ ಪರಿಹಾಸಕಶ್ರಕರವಿರ್ದುದು ಕಪರ್ದಿಯು ಸಮುದ್ರ ಸಸ್ಸಿನಸಭೆಯೊಳು || ಧುರದೊಳಂಧಕನ ಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯಚೂರ ಮೇ || ಅರಿವನಂಗನ ಜಯಿಸಿವಾಠ ರ್ದಶೌರ್ಯ ತ್ರಿ ಪುರವರಿದ ಪೌರುಷಾಧಿಕ್ಯ ಧಮ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಭಂಗಿಸಿದ ಬಿರುದಾಂಕನು || 'ಹರನೆಂದು ಭಕ್ತಿಯ ವೆಂಗೆಯದೋಳುಲ ತುತಿಸ ! ಪರಿಹಾಸಕಪಕರದಿಂದಲಾಸನಮಂ | ದಿರವಮಹಾಸ್ಯರಸಪೂ ರ್ಇಾಣವದೊಲಿರ್ದುವೇನಚರಿಯನು |j8-೩ - ಗಂಧರ್ವರೊಬ್ಬು ಗಾಯನರಸಂ ತುಳಿಕೆ ಮುದ ! ದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಕತಂಗ ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸ ! ಅದು ಮೇನಕಿ ಮಂಜಘಾಷೆ ಕಾಮುಖ್ಯರಾದ ಸುರನರ್ತಕಿಯರು|| ಚೆಂದದಿಂ ಶುವಾಗ ಬಹುಟ೪ ಜಿಸೆ ಮಾರ್ಗ || ದಿಂದ ಹಾವಸುಭಾವವಿಭ್ರಮವಿಳಾಸದೊ೪ | ಸಂದು ಹಕ್ಕಣವಾಡುತಿರ್ದರೆಂದೆಸಳೆ ಕಂಕರನ ಸಮ್ಮುಖದೊಳು || ವರಟ್ಟಂಗಿನಾಥನೊಂದೆಸಳು ಹಾಸ್ಯರಸ ! ಮುರುಭಕ್ತಿರಸ ಭಾವರಸ ನಾಟ್ಯರಸಮ್ಮೆದೆ ! ಯುರುಸಭೆಯ ತುಂಬಿ ತುಳಾಡಲು ಪಾಡಿ ತಿವಕಥನಮಂ ಕಥೆಯದಾಗಿ ! ನೆರೆ ಹೇಳ್ಮುಸಿಗಳೇ ಮೆಡಿಸುವ ನಾಟಕವ ! ಹರುಷರಿ ನೋಡಿ ಪುರಿಯಿಟ್ಟಂಗಜಿತ್ತಮಂ || ಕರುಣಿಸಿದನಂರಿನೊಡೋಲಗದೊಳಂ ಕೂಲಿ ಸರಸಿಜೋದ್ಭವಕರಾರಿ[೪೩ ಎ