ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


F L ನಂದಿಮಹಾತ್ಮ ಮುಂದುವರಿವಾನಂದದಿಂದಿಂಗಧರನ ರೂ : ಪಂದಳದ ನಂದಿ ಜನರಿಂದ ಬರೆ ಕಣೆ ಸೋಗ | ಸಂದೋಹತಿರ್ದುದು ಭವಾನಿಯಿರ್ವಾರಾಮಮತಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ! ೪ || - ಆಲದಿಂ ತಳ್ಳ ಕಂಚಾಲದಿಂ ಪುಟದ ಸಣಿ ; ಮಾಲದಿಂ ತಿಲಕಕಾಲದಿಂದೆಸೆವ ಪೊಂ : ದಾಳದಿಂ ವಿಲಸತ ಸಾವಿ: ಕೋಮು೦ತವಾದಿಭವಿತವಾದ ಸಾಲದಿಂವಾಮಾದಿವಾಣವಿಂದಿಡಿವ ತ : ಕೆಲದಿಂದುಟಿ ಹಾಲಿವಾಲದಿಂ ವಿವಿಭಕುಜ : ಜಾಲದಿಂದತಿಶಯವಿತಾಶದಿಂವಾತಿವಾಭಿಲಾವನಂ ವೆಟೆದುಮ || ೫ || * ಭ್ರಮರಹಿತವಾಗಿರ್ದು ಮುಸಿಯಲು ಸತತಂ | ಸುಮನ'ನಿವಾಸವಾಗಿರ್ದು ಏವಮಜ | ಮಹಾತಿರಯಸಮುತ್ಕಳಕಾಕುಳಾಸ್ಪದವರಾಗಿಯಂಟೊನಿಯತ್ತು ! ಅಮಿತವಾಂಛಾಪ್ರವಗಸಾಕಿ'ರ್ಣವಾಗಿರ್ದ || ರಮಣೀಯಭೂಭುಜಾಸನಮಿಸುತಾ ! ಹಿಮಗಿರಿದ್ರಾಜಾಪವನಮುಂ ಕಸಲೆಸೊಬಗ ಸೈಗರೆದುದು,je - ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ನವೋಲ್' ಸುಸTrಳಿಕೆಛತಂ | ಪುರಹರನವೋಲ್ ವಿಶಾಖಾಸಿತಂ ವಕರ ದರಜಾತನವೊಜಾಂಬವಯುತಂ ವಿಧಿಯಿಲ್‌ಮಾಳವಿರಾಜಿತ ಸ್ಕರನವೊಲ್ ಪುಪ್ಪಶರವಿಭಾಜಿತ ಮೂಲದು | ಗಿರಿಯವೊಲ್ ಚಂದನಪ್ರಚಲಪೂರಿತ ಮುನಿ~ ! ಶರನವೊಲ್ ಬದರಿನಿವಾಸವಾಗಿರ್ದರಾಪಾನವನ ಚಲನೆ | ೭ ||

  • ಕರಕಮಂಡುಲುವಿ ಲಸಚಾ ಟಿವೆ. ತಿಲಕ ! ಪರಿಶೋಭೆಯಿಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮವಲಜಿಪಾಲ ? ಬರವಿಭೂಷಣರಿಂ ದಿ ಜವಾನ ತದಿ, ಸಿರಂತರ ಭ್ರಮರಹಿತವಿಲ್ಲ ! ವರನೀಲಕಂಠಸೇವಾರತಿಯ ಮನ ಹರಪುರಬರ್ಹಿ ಕವಾಸರಿಸನ್ನುನೀ || ಕರನ ಸೊಬಗು ಪಡೆದು ಕಡುರಮ್ಮನಾಗೊಪ್ಪಿತಾವನಮದೇವನು |

-೨