ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೫೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


By ೪ E d ಹ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ನರರಾಜಮಸಗಮನಸೆತದಿಂ ಸುವಿ | ಸ್ಕರನಿಗಮಸಂಸದರಿಂದನ್ನು ತಗರ್ಭಭಾ | ಸುರದಿಂ ಚತುರ್ಮುಖವಿರಾಜದಿವನಲಮನನೊತೃತಿಕಾರಣದೊಳು ||: ಉರುಸಜನ್ಮಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಯ ತತ್ವ : ವರ ವಿಧಾತನ ಪಾಂಗಿನಿಂದ ಕಡುಚೆ ಸೈ : ಗಬಿದುರಿನ್ನೇವೆ ಸೀನವೃತ್ಸ್ನ ತ್ಯ ಕುಚೆಯರಮಲಾಕ್ಷಿಗಳ್ || ೧ || - ಬಿಳಿಯ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಕಂಠಗತವಿಷಂ | ಜಳಮೆ ಸತ್ರಾಜಿನಮಲರ್ವುಡಿ ವಿಭೂತಿ ಸಲೆ | ತುಳುಕುವ ತರಂಗ ತಿವಶಾಪಗೆಯುರನೂಷಕಾಂತವಾಲಮೆಸೆವ || ಅ೪ ವಾಲೆ ಬಳಸಿಕೊಳಲಿನ ನಿಸಗಸ : ಕುಳ ಡಮರುನಾಮಮಾಗ೮' ಸರೋಜಾಕರ ! ತಳೆದಂತೆ ಸಾರೂಪ್ಯಮಂ ನೋಡೆ ಸೊಗಸಾಯುವಾನನೇತ್ರೆಯರ ಕಣ್ಣೆ ! ಕೈರನಕುಲ್ಯಾಮಧೆಂ ಚಕ್ರ ಚಾರದಿಂ ಸತ್ತು-ಶಯದಿ: ಸುಪರ್ಣಸುವಿ ! ಹಾರದಿಂ ಸಿರ್ಮತ್ರಿಕರಗ್ರಾಹಿಯಿಂದನವರತ ಚಿನಿಂದ ! ಸಾರಸಾಕರದೆ ಹರಿಯದ ಸೊಗಸ ಬಿಆದುದು ಸಾರಂಗಧಸಕ್ಷಮರ್ದಿ | ಸಾರಂಗವಾಲನಿವಕುಮರ ಸಾರಂಗನಡೆದ ಸಿಪಿಯರ ಕಗ್ಗ : ೨೦ | - ಮುಳಿದ ಮುಸಿ ಪೀರ್ದ ಭಯಕದಿಂಗಡಲು ತ : ನಾಗದೆಡೆ ಸುಸಾಲಂಕೃತಂ ಸಮು ! ಜಳಭೋಗಿರಾಜಮೋಗ್ಯಂ ಹುಮನೋಲ್ಲಾಸಕರಸುಪರ್ಣಾಭಿಶೋಭ೦|| ಸುಳಿವನಿಮಿಷಸ,ಕರವೆಂತು ಸತವಸುದೇವ : ತಿಳದು ಸುಜನರ ಪೊಗಳಿ ನಂ ಕಬಂಧಕಿತೆ ಗೆಳೆಸಿ ನಡೆತಂದವಾನಂದದಿಂ ಸುಂದರಿ?ವವ ಮಂರಕ್ರಮದೊಳು : en || ಪುದಿನ ರ್ಸೊರ : ಪರ್ದೆಗಳಿ” ನೆನೆಗಳಿ೦ ; ಪದವಿವಾರ್ದೆಸವ ನಳನವಿಂ ಪುಳಿನದಿಂ ದೊವಗಿ ಬಿನವಂಗೆಯ ತಕ್ರದಿಂ ನಕ್ತದಿಂ ಸರಸದಿಂ ಸಂಚರಿಸುವ || (1. -