ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನದಿಮುಳ್ಳು' mm Y ಟಿ - ನಿದೆಯೋರ್ವಳ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ನಗುತ ಬಂದಿದಿರ : ಸಾರಿ ನುಡಿದ ಎಸೆ-ನವೆನಲ್ ಮರಳ ಬಂ : ದೂರಂತೆ ವಾರಿಜಾಕರದೊಳ' ವಿಹರಿಸಿದ' ವನಿತೆಯರುಭೂಸಗೆಯಿಂವ ! ಕೈರವದಳಾಕ್ಷಿ ಕೊರವಂಕಿನೊಳು ಶಿಸ : ತೈರವನ ಮಕರವಮಂ ತೀವಿ ಕೇಳದಿಯ ರ ರೀರದೊ? ಚುಲೆ] ನೆನೆವ ಸಿರಿಮಾಂಡಲಿಕವೊಪ್ಪಿರ ದೂರಗೊhs” ಮಗೆ ಕಂಡಿತಿನ ಸತ್ತಾ... ಕಾರಣವೆಂದು ಬದಿಗೆ ನಗಿಸಿವಳುವ | ನಾರಿಯರ ಚಾರುವಾಂವಿಹಾರಕೆ ಮಿಗೆ ರಜಿತು ರಚನೆಯಿಂವ !೩! ಅರವಿಂದಪತ್ರ... ಜಲಬಿಂದು ಸನ್ಮಣಿ | ಅರೆ ಕಂಡು ಸರಗಟ್ಟಿದನೆನೆಂದು ತೆಗೆದು ಮುರುಟಿ ಬಿಳಕಟ ಮುತ್ತುದಿನವೆಂದೊಡನೆ ಕೈಯಿಕ್ಕಿ ಬೆದಕುವನ್ನ! ಮಣವಾಳೆಮೀನ' ಪೊದ ಕೈ ಮಗು೪೪ಯ ಕಂ | ಡರರೆ ಕಸ' ಸಿವೊಕ್ಕುವ ಬೆಜರದೆ ತಡ ವಸೆ ವಗನ ಮುಗ್ಗೆಯಂ ನೋಡಿ ನಕ್ಕರಾಚಿಯ ಸಿರಾಡುತ ! ಇಂದನ ಜಿ ಸರಸದ ಸರಸಿಯ ಪ್ರಗ೨ .ಗಿ ; ದಿಂದೀವರಗಳ ವಿಕಾವಾಗ ಕೆಂಪು ; ಮಂದಸ್ಮಿತಳ ತಪೋಟಿಯಿದೆ ನವಸಡರಿಕದ ಪಾಂಗಿಸಿ ! ಅಂದವಾದಲ್ ತೆಗೆದು ಕರತಳದಿ ಹಿಡಿಯಲದು ಕೆವಾವರೆವೊಲಾಗಲುನ : ಮಾಯದ ಪೂಸಿ | ದೆಂದು ತೋ' ಆರ್ಗಳತಿನಗೆ ತನ್ನ ಕ೦ಬಲವತಿವಿಗೆ ಮರ್ಗ ! ೩೪ ? ಸಂತಸುರನ ಪಡೆದು ಕಾಂತಮ' ತಡಿಗೇರ್ದ* ನಂತರೂಪಾಂತರಗಳ ತಾಳ್ಳು ಭಕ್ತಿ , ವಂ ತವಿಲೆಜಿದುಮಾಕಾಂತನ............ಮನೋಭಾವರಿ ! ಸಂತರ್ಪಣೆಗೈದು ಸಂತಸದಿ ಸಕಲವಿ ; ಶಾಂತಿಯಿಂ ತಿರುಗುತ್ತ, ತವಕದಿ ನಂದಿ | ಮುಂತೆ ಬರುತಿರ್ದರಂತ ಗಿರಿಜೆಯ ಚರಣವಂತರಂಗದ ನನಯುತ ||