ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕrಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ಲಲಿತಕಲಾವಜಾತಮಂಟಪವಿ ಕ | ಕಿಲಯ ಮೃದುಗಾಯನದಿ ಚಾರುಪ್ರವಾಳಮುಖ | ಕುಲಶಕವಜದಿನೆಸೆವ ಪುರುಷಸ ಎಸಗದಿ ಲತಾಂಗನೆಯರು || ಒಲಿದಿಕ್ಕುವಲರ್ಜಿಲಸಚಿವರು ಸ್ಪವಂಗಚಯ || ಕಲಿತಸುದಾಸ: ಮಹಾತಿಯುತವಾಗಿ | ಸಳ ವೆಜುರುವಗದಾತೆಯಿರ್ಪ ಕೆಲ್ಲ'ವನಂ ಚೈತನೊಗದ ತುದಿ೩೬ || ಈ ತೆ ಳೆ ಚೆಲು.?ರ್ಷ ನಂದನಮಂ ಮ | ಹಾತಿರಹಿಸುವ ಚೈತಾ ವಾಮಮಂಚ ಸ ! ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಗುವವೊಳಪೊಕ್ಕುಸಂತಸವಮಂದಿಯೆಸಂದಣಿಸುವ|| ಪೂತು ಕಾರ್ತಿಮಿತತರುಗುಲತೆಗಳ' ಸ | ಮತ ನಿಬಿಡತಾ ದುಕಲಾ ನಸೀರುದ | ವಾತದೊಳರ್ದ ಮಂಟಪದೊಳಸದಿರ್ವಳಾತ್ರಿ ನಂದಿನಾಥನರಸಿ !೩೭ ||

  • ಇತು ಆಜನೆಯ ಸಂಧಿ, ೫

|| ಳಸಲು ಸಂಧಿ ಸೂಚನೆ :... - ಹತ thುವು? ಕಪಲಾದಿ ಬೆ°ಗ ಚೆ : ಚ ಅದೊಳ್ಳತಂದುಸವನವಾರದಿಂ ಮಹೇ ! ಶರವರ್ತಿಯಂನೊಡುತಾಣತಿಯಲೋಳೆ ಪೊಕ್ಕುಸಮ್ಮುವಕನಡೆತಂದನು! - ಧ ತಡವರಕಲ ಕಲತಗರ್ಭಪಪೂ ; ಜತ ಕತಾತಾಂತಾಂತರತಮkಮ ಹಿಮಾಗ ! ಸುತನದಾತನುತನುತಾತೈತ್ರ ಚೈತ್ರರಥಪಸಖಾಸರವಿವಾರ ! ವಿತತಸಿರ್ಗುಣ ಗುಣತ್ರಯ ಪ್ರಸ್ತುತರಂ | ಟರ್ಕರಿನಿಶಾಂತಾಂತವಾಸ ವಾಸುಶಿಭೂಶ | ಹುತವಫಾಂಬಕ ಕರಂತರ ಕರುಣಾಕರ ನಂದೀಕೆ ಕಹಿ ಸಮ te!